EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:309:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 309, 19. detsember 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 309

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

50. köide
19. detsember 2007


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

 

Kontrollikoda

2007/C 309/01

Aruanne Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2006. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega

1

2007/C 309/02

Aruanne Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (endine Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskus) 2006. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega

6

2007/C 309/03

Aruanne Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti 2006. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega

13

2007/C 309/04

Aruanne Aruka Energeetika Rakendusameti 2006. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega

18

2007/C 309/05

Aruanne Euroopa Keskkonnaagentuuri 2006. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastustega

24

2007/C 309/06

Aruanne Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri 2006. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastustega

29

2007/C 309/07

Aruanne Euroopa Ravimiameti 2006. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega

34

2007/C 309/08

Aruanne Euroopa Ülesehitusameti 2006. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega

40

2007/C 309/09

Aruanne Euroopa Lennundusohutusameti 2006. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega

47

2007/C 309/10

Aruanne Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2006. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega

55

2007/C 309/11

Aruanne Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2006. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastustega

62

2007/C 309/12

Aruanne Euroopa Raudteeagentuuri 2006. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastustega

67

2007/C 309/13

Aruanne Euroopa GNSS Järelevalveameti 2006. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega

72

2007/C 309/14

Aruanne Euroopa Toiduohutusameti 2006. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega

80

2007/C 309/15

Aruanne Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2006. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

86

2007/C 309/16

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2006. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

94

2007/C 309/17

Aruanne Haiguste Tõrje ja Ennetamise Euroopa Keskuse 2006. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

99

2007/C 309/18

Aruanne Euroopa Politseikolledži 2006. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande kohta koos kolledži vastustega

105

2007/C 309/19

Aruanne Eurojusti 2006. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande kohta koos Eurojusti vastustega

111

2007/C 309/20

Aruanne Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2006. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande kohta koos fondi vastustega

116

2007/C 309/21

Aruanne Euroopa Koolitusfondi 2006. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande kohta koos fondi vastustega

122

2007/C 309/22

Aruanne Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa Seirekeskuse 2006. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

128

2007/C 309/23

Aruanne Ühenduse Sordiameti 2006. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega

135

2007/C 309/24

Aruanne Siseturu Ühtlustamise Ameti 2006. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega

141


 

Parandused

2007/C 309/25

Euroopa Kontrollikoja aastaaruande 2006. eelarveaasta eelarve täitmise kohta koos asutuste vastustega parandus (ELT C 273, 15.11.2007)

147


ET

 

Top