EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:291:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 291, 05. detsember 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 291

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

50. köide
5. detsember 2007


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

ARVAMUSED

 

Euroopa Keskpank

2007/C 291/01

Euroopa Keskpanga arvamus, 14. november 2007, Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb Euroopa statistikat (CON/2007/35)

1


 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE TEATISED

 

Komisjon

2007/C 291/02

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 raames antava riigiabi lubamine — Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid (1)

5


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

 

Komisjon

2007/C 291/03

Euro vahetuskurss

9

2007/C 291/04

Konkurentsi piiravat tegevust ja turgu valitsevat seisundit käsitleva nõuandekomitee — 9. juulil 2007. aastal toimunud 429. istungil esitatud arvamus, mis käsitleb otsuse eelnõu seoses juhtumiga nr COMP/E-2/39.140 — DaimlerChrysler

10

2007/C 291/05

Ärakuulamise eest vastutava ametniku lõpparuanne juhtumis nr COMP/E-2/39.140 — Daimler-Chrysler (vastavalt komisjoni 23. mai 2001. aasta otsuse 2001/462/EÜ, ESTÜ (ärakuulamise eest vastutavate ametnike pädevuse kohta teatavates konkurentsimenetlustes) artiklitele 15 ja 16 — EÜT L 162, 19.6.2001, lk 21)

11


 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Komisjon

2007/C 291/06

Konkursikutse — EACEA/34/07 — Programmi Erasmus Mundus väliskoostöö rakendamiseks õppeaastal 2008/2009 — Ühenduse tegevuskava kõrgkoolide vahelise koostöö ning Euroopa Liidu liikmesriikide ja kolmandate riikide üliõpilaste, teadustöötajate ja akadeemilise personali vahetuse edendamiseks

12

 

MUUD AKTID

 

Komisjon

2007/C 291/07

Nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) artikli 6 lõike 2 kohase muutmistaotluse avaldamine

14


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top