Help Print this page 

Document C:2007:223:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, C 223, 22. september 2007

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 223

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

50. köide
22. september 2007


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

 

Kohus

2007/C 223/01

Eetikakoodeks

1

2007/C 223/02

Euroopa Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu TeatajasELT C 211, 8.9.2007

3


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Kohus

2007/C 223/03

Kohtuasi C-298/07: Eelotsusetaotlus, mille esitas Bundesgerichtshof (Saksamaa) 22. juunil 2007 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundeverband e.V. versus deutsche internet versicherung AG

4

2007/C 223/04

Kohtuasi C-301/07: Eelotsusetaotlus, mille esitas Oberster Gerichtshof (Austria) 26. juunil 2007 — PAGO International GmbH versus Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH

4

2007/C 223/05

Kohtuasi C-322/07 P: Papierfabrik August Koehler AG 12. juulil 2007 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu (viies koda) 26. aprilli 2007. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-109/02: Bolloré versus komisjon, T-118/02: Arjo Wiggins Appleton versus komisjon, T-122/02: Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld versus komisjon, T-125/02: Papierfabrik August Koehler versus komisjon, T-126/02: M-real Zanders versus komisjon, T-128/02: Papeteries Mougeot versus komisjon, T-129/02: Torraspapel versus komisjon, T-132/02: Distribuidora Vizcaína de Papeles versus komisjon ja T-136/02: Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga versus komisjon

5

2007/C 223/06

Kohtuasi C-327/07 P: Bolloré SA 13. juulil 2007 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu 26. aprilli 2007. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-109/02: Bolloré SA versus komisjon, T-118/02: Arjo Wiggins Appleton versu komisjon, T-122/02: Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld versus komisjon, T-125/02: Papierfabrik August Koehler versus komisjon, T-126/02: M-real Zanders versus komisjon, T-128/02: Papeteries Mougeot versus komisjon, T-129/02: Torraspapel versus komisjon, T-132/02: Distribuidora Vizcaína de Papeles versus komisjon ja T-136/02: Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga versus komisjon

6

2007/C 223/07

Kohtuasi C-334/07 P: Euroopa Ühenduste Komisjoni 18. juulil 2007 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu (viies laiendatud koda) 3. mai 2007. aasta otsuse peale kohtuasjas T-357/02: Freistaat Sachsen versus Euroopa Ühenduste Komisjon

6

2007/C 223/08

Kohtuasi C-338/07 P: Distribuidora Vizcaína de Papeles, S.L.-i 20. juulil 2007 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu 26. aprilli 2007. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-109/02: Bolloré SA versus komisjon, T-118/02: Arjo Wiggins Appleton versus komisjon, T-122/02: Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld versus komisjon, T-125/02: Papierfabrik August Koehler versus komisjon, T-126/02: M-real Zanders versus komisjon, T-128/02: Papeteries Mougeot versus komisjon, T-129/02: Torraspapel versus komisjon, T-132/02: Distribuidora Vizcaína de Papeles versus komisjon ja T-136/02: Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga versus komisjon

7

2007/C 223/09

Kohtuasi C-347/07: 25. juulil 2007 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Itaalia Vabariik

8

2007/C 223/10

Kohtuasi C-368/07: 2. augustil 2007 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Itaalia Vabariik

8

2007/C 223/11

Kohtuasi C-370/07: 3. augustil 2007 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Euroopa Liidu Nõukogu

9

2007/C 223/12

Kohtuasi C-382/07: 8. augustil 2007 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Portugali Vabariik

9

 

Esimese Astme Kohus

2007/C 223/13

Kohtuasi T-6/06: Esimese Astme Kohtu 9. juuli 2007. aasta määrus — wheyco versus komisjon (Riigiabi — Stimuleeriv element — Tühistamishagi — Õiguslike tagajärgedega akt — Põhjendatud huvi — Vastuvõetamatus)

10

2007/C 223/14

Kohtuasi T-252/06 P: Esimese Astme Kohtu 12. juuli 2007. aasta määrus — Beau versus komisjon (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Kutsehaigus — Ilmselgelt vastuvõetamatu apellatsioonkaebus — Ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus)

10

2007/C 223/15

Kohtuasi T-415/06 P: Esimese Astme Kohtu 9 juuli 2007. aasta määrus — De Smedt versus komisjon (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Lepingulised töötajad — Endine abiteenistuja — Teenistusse võtmisel määratud palgaastme ülevaatamise taotlus — Ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus)

11

2007/C 223/16

Kohtuasi T-31/07 R: Esimese Astme Kohtu presidendi 19. juuli 2007. aasta määrus — Du Pont de Nemours (Prantsusmaa) jt versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Kohaldamise peatamise taotlus — Direktiiv 91/414/EMÜ — Vastuvõetavus — Fumus boni iuris — Kiireloomulisus — Huvide kaalumine)

11

2007/C 223/17

Kohtuasi T-263/07: 17. juulil 2007 esitatud hagi — Eesti versus komisjon

12

2007/C 223/18

Kohtuasi T-267/07: 9. juulil 2007 esitatud hagi — Itaalia versus komisjon

12

2007/C 223/19

Kohtuasi T-268/07: 19. juuli 2007 esitatud hagi — Agrícola del Sureste versus nõukogu ja komisjon

13

2007/C 223/20

Kohtuasi T-269/07: 19. juulil 2007 esitatud hagi — Mediterráneo Algodón versus nõukogu ja komisjon

13

2007/C 223/21

Kohtuasi T-270/07: 19. juuli 2007 esitatud hagi — Devisa versus nõukogu ja komisjon

14

2007/C 223/22

Kohtuasi T-271/07: 19. juuli 2007 esitatud hagi — Eurosemillas versus nõukogu ja komisjon

14

2007/C 223/23

Kohtuasi T-272/07: 19. juuli 2007 esitatud hagi — Surcotton versus nõukogu ja komisjon

14

2007/C 223/24

Kohtuasi T-274/07: 19. juuli 2007 esitatud hagi — Zhejiang Harmonic Hardware Products versus nõukogu

15

2007/C 223/25

Kohtuasi T-285/07: 18. juulil 2007 esitatud hagi — Itaalia versus parlament ja komisjon

15

2007/C 223/26

Kohtuasi T-287/07: 25. juulil 2007 esitatud hagi — cApStAn versus komisjon

16

2007/C 223/27

Kohtuasi T-293/07 P: 3. augustil 2007 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Avaliku Teenistuse Kohtu 24. mai 2007. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades F-27/06 ja F-75/06: Lofaro v. komisjon

16

2007/C 223/28

Kohtuasi T-272/04: Esimese Astme Kohtu 29. juuni 2007. aasta määrus — Keppenne versus komisjon

17

2007/C 223/29

Kohtuasi T-411/04: Esimese Astme Kohtu 29. juuni 2007. aasta määrus — Keppenne versus komisjon

17

2007/C 223/30

Kohtuasi T-326/05: Esimese Astme Kohtu 9. juuli 2007. aasta määrus — Rath versus Siseturu Ühtlustamise Amet — AstraZeneca (VIXACOR)

17

2007/C 223/31

Kohtuasi T-114/06: Esimese Astme Kohtu 12. juuli 2007. aasta määrus — Globe versus komisjon

17

 

Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohus

2007/C 223/32

Kohtuasi F-133/06: 11. juulil 2007 esitatud hagi — Marcuccio versus komisjon

18

2007/C 223/33

Kohtuasi F-18/07: 10. juulil 2007 esitatud hagi — Marcuccio versus komisjon

18

2007/C 223/34

Kohtuasi F-20/07: 27. juunil 2007 esitatud hagi — Marcuccio versus komisjon

19

2007/C 223/35

Kohtuasi F-21/07: 4. juunil 2007 esitatud hagi — Marcuccio versus komisjon

20

2007/C 223/36

Kohtuasi F-70/07: 23. juulil 2007 esitatud hagi — Marcuccio versus komisjon

20

2007/C 223/37

Kohtuasi F-74/07: 3. juulil 2007 esitatud hagi — Meierhofer versus Komisjon

21

2007/C 223/38

Kohtuasi F-77/07: 31. juulil 2007 esitatud hagi — Labate versus komisjon

22


ET

 

Top