Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:165:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 165, 19. juuli 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 165

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

50. köide
19. juuli 2007


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE TEATISED

 

Komisjon

2007/C 165/01

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 raames antava riigiabi lubamine — Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid (1)

1


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

 

Komisjon

2007/C 165/02

Euro vahetuskurss

4

2007/C 165/03

Komisjoni teatis komisjoni määruse (EÜ) nr 885/2006, millega seatakse sisse lepitusmenetlus seoses EAGFi ja EAFRD raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmisega, artikli 13 lõikele 2 vastav teatis

5

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2007/C 165/04

Liikmesriikide edastatud kokkuvõtlik teave riigiabi kohta, mis on antud kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 1857/2006, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist riigiabi suhtes, mida antakse põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ning millega muudetakse määrust EÜ nr 70/2001

6

2007/C 165/05

Liikmesriikide esitatud kokkuvõtlik teave riigiabi kohta, mis on antud kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 1/2004, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist riigiabi suhtes, mida antakse põllumajandustoodete tootmise, töötlemise ja turustamisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele

11

2007/C 165/06

Komisjoni teatis — Teatis eriarstide ja üldarstide kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide kohta (1)

13

2007/C 165/07

Komisjoni teatis — Teatis erihambaarstide kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide kohta (1)

18

2007/C 165/08

Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 94/25/EÜ (väikelaevu käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta) rakendamisega (1)

23


 

V   Teated

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Komisjon

2007/C 165/09

Iirimaa teatis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 94/22/EÜ süsivesinike geoloogilise luure, uurimise ja tootmise lubade andmis- ning kasutamistingimuste kohta (Teade 2007. aasta litsentsimisvooru kohta — Porcupine'i valgala)

28


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top