EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:093:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 93, 27. aprill 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 93

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

50. köide
27. aprill 2007


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

III   Ettevalmistavad aktid

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

432. täiskogu istungjärk 17.–18. jaanuaril 2007

2007/C 093/01

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse siseturu maksustamissüsteemide toimimist parandav ühenduse programm (programm “Fiscalis 2013”)”KOM(2006) 202 lõplik — 2006/0076 (COD)

1

2007/C 093/02

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Struktuuripoliitika mõju ja tagajärjed Euroopa Liidu ühtekuuluvusele”

6

2007/C 093/03

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: nõukogu direktiiv vastastikuse abi kohta teatavate lõivude, tollimaksude, maksude ja muude meetmetega seotud nõuete sissenõudmisel”KOM(2006) 605 lõplik — 2006/0192 (CNS)

15

2007/C 093/04

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiive 89/665/EMÜ ja 92/13/EMÜ riigihankelepingute sõlmimise läbivaatamise korra tõhustamise osas”KOM(2006) 195 lõplik/2 — 2006/0066(COD)

16

2007/C 093/05

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/49/EMÜ ning direktiive 2002/83/EÜ, 2004/39/EÜ, 2005/68/EÜ ja 2006/48/EÜ seoses finantssektoris vara omandamise ja osaluse suurendamise tehingute suhtes rakendatavate usaldatavusnormatiivide täitmise hindamise menetluskorra ja kriteeriumidega”KOM(2006) 507 lõplik — 2006/0166 (COD)

22

2007/C 093/06

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ühtse turu läbivaatamine”

25

2007/C 093/07

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: nõukogu määrus, millega kehtestatakse Assooride, Madeira, Kanaari saarte ning Prantsuse departemangude Guajaana ja Réunioni teatavate kalandussaaduste turustamisel nende piirkondade kaugusest tulenevate lisakulude hüvituskava aastateks 2007–2013”KOM(2006) 740 lõplik — 2006/0247 (CNS)

31

2007/C 093/08

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Võrdsed võimalused puuetega inimestele”

32

2007/C 093/09

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: “Inimväärse töö tagamine kõigi jaoks. Ühenduse panus inimväärse töö tagamise suuniste rakendamiseks kogu maailmas””KOM(2006) 249 lõplik

38

2007/C 093/10

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 89/391/EMÜ, selle üksikdirektiive ning nõukogu direktiive 83/477/EMÜ, 91/383/EMÜ, 92/29/EMÜ ja 94/33/EÜ, et lihtsustada ja ratsionaliseerida praktilist rakendamist käsitlevaid aruandeid”KOM(2006) 390 lõplik — 2006/0127 (COD)

42

2007/C 093/11

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Kokkuvõte Euroopa ühiskonna tegelikkusest”

45


ET

 

Top