Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:325:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 325, 30. detsember 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 325

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

49. köide
30. detsember 2006


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Ettevalmistavad aktid

 

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee

 

431. istungjärk13.–14. detsembril 2006

2006/C 325/1

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust xxx/2006 pediaatrias kasutatavate ravimite kohta ning määruse (EMÜ) nr 1768/92, direktiivi 2001/20/EÜ, direktiivi 2001/83/EÜ ja määruse (EÜ) nr 726/2004 muutmise kohta”“Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust xxx/2006 pediaatrias kasutatavate ravimite kohta ning määruse (EMÜ) nr 1768/92, direktiivi 2001/20/EÜ, direktiivi 2001/83/EÜ ja määruse (EÜ) nr 726/2004 muutmise kohta”KOM(2006) 640 lõplik — 2006/0207 (COD)

1

2006/C 325/2

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2002/38/EÜ seoses raadio- ja televisiooniringhäälinguteenuste ja teatavate elektrooniliste teenuste suhtes kohaldatava käibemaksukorra kohaldamisajaga”KOM(2006) 739 lõplik — 2006/0245 (CNS)

2

2006/C 325/3

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “ELi ja riiklike haldusasutuste tavad ja sidemed”

3

2006/C 325/4

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Komisjoni teatis — ELi uuendatud turismipoliitika: partnerluse edendamiseks Euroopa turismis”KOM(2006) 134 lõplik

11

2006/C 325/5

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Euroopa potentsiaali rakendamine ja suurendamine teadus-, arendus- ja uuendustegevuses”

16

2006/C 325/6

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite juhtnuppude, märgulampide ja näidikute määratlemist” (kodifitseeritud versioon) KOM(2006) 556 lõplik — 2006/0175 (COD)

28

2006/C 325/7

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile — Jätkusuutliku Euroopa veinisektori väljakujundamine”KOM(2006) 319 lõplik

29

2006/C 325/8

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta”KOM(2006) 237 lõplik — 2006/0082 (CNS)

35

2006/C 325/9

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust nr (EÜ) …/… toitudel märgitud toitumis- ja tervisealaste väidete kohta”KOM(2006) 607 lõplik — 2006/0195 (COD)

37

2006/C 325/10

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr …/… vitamiinide, mineraaltoitainete ja teatud muude ainete toidule lisamise kohta”KOM(2006) 606 lõplik — 2006/0193 (COD)

40

2006/C 325/11

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: nõukogu määrus, millega muudetakse määruseid (EMÜ) nr 404/93, (EÜ) nr 1782/2003 ja (EÜ) nr 247/2006 banaanisektori suhtes”KOM(2006) 489 lõplik — 2006/0133 (CNS)

41

2006/C 325/12

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes ning nõukogu määrust (EMÜ) nr 574/72, millega on kehtestatud määruse (EMÜ) nr 1408/71 rakendamise kord”KOM(2005) 676 lõplik — 2005/0258 (COD)

43

2006/C 325/13

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Vabatahtlik tegevus, selle roll ja mõju Euroopa ühiskonnas”

46

2006/C 325/14

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele: Majanduskasvu ja tööhõivepartnerluse rakendamine, muutes Euroopa ettevõtete sotsiaalse vastutuse eeskujuks”KOM(2006) 136 lõplik

53

2006/C 325/15

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Lapsed kui koduvägivalla kaudsed ohvrid”

60

2006/C 325/16

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Komisjoni teatis: Euroopa Liidu lapse õiguste strateegia väljatöötamine”KOM(2006) 367 lõplik

65

2006/C 325/17

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2201/2003 seoses kohtualluvusega ning abieluasjades kohaldatavat õigust käsitlevate eeskirjade kehtestamisega”KOM(2006) 399 lõplik

71

2006/C 325/18

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tarneahela turvalisuse tugevdamise kohta”KOM(2006) 79 lõplik — 2006/0025 (COD)

73

2006/C 325/19

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: Algatusse i2010 kuuluva e-valitsuse tegevuskava — Euroopa e-valitsuse loomise kiirendamine ühiseks hüvanguks”KOM(2006) 173 lõplik

78

2006/C 325/20

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/…/EÜ, millega kehtestatakse siseveelaevade tehnilised nõuded”KOM(2006) 646 lõplik — 2006/0210 (COD)

82

2006/C 325/21

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3922/91 tehniliste nõuete ja haldusprotseduuride kooskõlastamise kohta tsiviillennunduses”KOM(2006) 645 lõplik — 2006/0209 (COD)

83


ET

 

Top