EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:321:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 321, 29. detsember 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 321

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

49. köide
29. detsember 2006


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Teave

 

Nõukogu

2006/C 321/1

Märkus Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Taani Kuningriigi, Saksamaa Liitvabariigi, Eesti Vabariigi, Kreeka Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi, Iirimaa, Itaalia Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi, Soome Vabariigi, Rootsi Kuningriigi ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi (Euroopa Liidu liikmesriigid) ning Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia vahelise ühinemislepingu, milles käsitletakse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga, jõustumise kohta

1

 

Komisjon

2006/C 321/2

Euro vahetuskurss

2

2006/C 321/3

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.4178 — MAN Ferrostaal/Eurotecnica Group) ( 1 )

3

2006/C 321/4

Liikmesriikide pädevate asutuste nimekiri kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta

4

2006/C 321/5

Põllumajandustoodete ja toidu päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste kaitset käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 6 lõike 2 kohase taotluse avaldamine

9

2006/C 321/6

Ravimite müügilubasid käsitlevate ühenduse otsuste kokkuvõte alates 1.11.2006 kuni 30.11.2006(Avaldatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklile 13 või 38)

13

2006/C 321/7

Põllumajandustoodete ja toidu päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste kaitset käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 6 lõike 2 kohase taotluse avaldamine

19

2006/C 321/8

Põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitset käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 6 lõike 2 kohase muudatustaotluse avaldamine

23

2006/C 321/9

Prantsuse valitsuse teatis seoses 30. mai 1994. aasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 94/22/EÜ süsivesinike geoloogilise luure, uurimise ja tootmise lubade andmis- ning kasutamistingimuste kohta (Arvamus vedelate või gaasiliste süsivesinike uurimiseks ainuõigusega tegevusloa ehk nn Juan de Nova Maritime Profond' loa taoltemise kohta) ( 1 )

28

2006/C 321/10

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.4441 — EN+/Glencore/Sual/UC Rusal) ( 1 )

29

2006/C 321/11

Teavitamiskord — Tehnilised eeskirjad ( 1 )

30

2006/C 321/12

Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punkti a kohane komisjoni teatis — Teatavatele regulaarlennuteenustele kehtestatud avaliku teenindamise kohustuse muudatus Hispaanias ( 1 )

36

2006/C 321/13

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.4484 — Danske Bank/Sampo Bank) ( 1 )

37

 

Euroopa andmekaitseinspektor

2006/C 321/14

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus järgmise õigusakti kohta: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse viisasid käsitlevaid ühiseid konsulaarjuhiseid diplomaatilistele ja konsulaaresindustele seoses biomeetria kasutuselevõtmisega ning viisataotluste vastuvõtmise ja menetlemise korraldamise sätete lisamisega (KOM(2006) 269 lõplik) — 2006/0088 (COD)

38


 

II   Euroopa Liidu lepingu VI jaotise kohaselt vastuvõetud õigusaktid

2006/C 321/15

Austria Vabariigi algatus eesmärgiga võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu liikmesriikide eriüksuste koostöö parandamise kohta kriisiolukordades

45


 

2006/C 321/16

Teade lugejatele

s3


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top