Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:229:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 229, 22. september 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 229

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

49. köide
22. september 2006


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Ettevalmistavad aktid

 

Regioonide komitee

 

65. istungjärgul 14.–15. juunil 2006

2006/C 229/1

Regioonide Komitee Arvamus teemal “Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele “Ressursside säästev kasutamine: jäätmetekke vältimise ja jäätmete ringlussevõtu temaatiline strateegia”” ja teemal “Euroopa Parlamendi ja nõukogu jäätmedirektiivi ettepanek”

1

2006/C 229/2

Regioonide Komitee Arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv keskkonnasõbralike maanteeveokite edendamise kohta”

18

2006/C 229/3

Regioonide Komitee Arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovituspõhipädevuste kohta elukestvas õppes”

21

2006/C 229/4

Regioonide Komitee Arvamus teemal “Komisjoni teatis Ühenduse Lissaboni programmi rakendamine: poliitiline raamistik Euroopa Liidu töötleva tööstuse tugevdamiseks — Tööstuspoliitika enam integreeritud lähenemise suunas”

29

2006/C 229/5

Regioonide Komitee ArvamuS teemal“Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele: Uus mitmekeelsuse raamstrateegia”

34

2006/C 229/6

Regioonide Komitee arvamus teemal “Meresõiduohutuse kolmas pakett”

38

2006/C 229/7

Regioonide Komitee Arvamus teemal “Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele “i2010: digitaalsed raamatukogud””

51

2006/C 229/8

Regioonide Komitee Arvamus teemal “Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele “Ühenduse Lissaboni kava elluviimine — kaasaegne vke-poliitika majanduskasvu soodustamiseks ja tööhõive suurendamiseks””

53

2006/C 229/9

Regioonide Komitee Arvamus teemal “Euroopa Parlamendi resolutsioon vähemuste kaitse ja diskrimineerimisvastase poliitika kohta laienenud Euroopas”

57

2006/C 229/10

Regioonide Komitee Arvamus teemal “Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele — “Komisjoni panus järelemõtlemisperioodiks ja kauemakski: demokraatia, dialoogi ja diskussiooni D-kava”” ja “Valge raamat Euroopa teabevahetuspoliitika kohta”

67


ET

 

Top