EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:115:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 115, 16. mai 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 115

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

49. köide
16. mai 2006


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Ettevalmistavad aktid

 

Regioonide komitee

 

62. täiskogu istungjärgul 16.–17. novembril 2005

2006/C 115/1

Arvamuse eelnõu teemal “Euroopa Komisjoni teatis — Ühtekuuluvuspoliitika toetus majanduskasvule ja töökohtade loomisele: ühenduse strateegilised suunised, 2007–2013”

1

2006/C 115/2

Regioonide Komitee arvamus teemal: “Riigiabi tegevuskava Vähem ja paremini suunatud riigiabi: riigiabireformi kava 2005–2009”

6

2006/C 115/3

Regioonide Komitee Omaalgatuslik arvamus teemal: “Konkurentsivõime ja detsentraliseerimine”

10

2006/C 115/4

Regioonide Komitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm (2007–2013)”

17

2006/C 115/5

Regioonide Komitee Arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendat raamprogrammi (2007–2013)”

20

2006/C 115/6

Regioonide Komitee arvamus teemal “Komisjoni teatis: “Ümberkorraldused ja tööhõive. Ümberkorralduste ennetamine ja nendega kaasaminek tööhõive arengut silmas pidades: Euroopa Liidu roll””

27

2006/C 115/7

Regioonide Komitee arvamus teemal “Seadusandliku võimuga regionaalparlamentide roll Euroopa Liidu demokraatias”

32

2006/C 115/8

Arvamus teemal “Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamise ja kontrolli suunised”

35

2006/C 115/9

Regioonide Komitee arvamus teemal “Detsentraliseeritud koostöö ELi arengupoliitika reformi elluviimisel”

42

2006/C 115/10

Regioonide Komitee arvamus teemal “Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile: raamprogramm “Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine” aastateks 2007–2013”

47

2006/C 115/11

Regioonide Komitee arvamus teemal: “Komisjoni teatis nõukogule: Kosovo tulevik Euroopas”

53

2006/C 115/12

Regioonide Komitee arvamus teemal “Ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse kohta, millega luuakse ühenduse meede Euroopa kultuuripealinna sündmuseks aastateks 2007–2019”

56

2006/C 115/13

Regioonide Komitee arvamus teemal “Roheline raamat “Silmitsi demograafiliste muutustega — uus põlvkondadevaheline solidaarsus””

61

2006/C 115/14

Regioonide Komitee aasta arvamus teemal Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele “Mittediskrimineerimine ja võrdsed võimalused kõigile — raamstrateegia” KOM(2005) 224( lõplik) ja “Ettepanek:Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, Euroopa aasta “Võrdsed võimalused kõigile — Õiglase ühiskonna poole (2007)” kohta”

65

2006/C 115/15

Regioonide Komitee resolutsioon teemal “Euroopa Komisjoni tööprogramm” ja “Regioonide Komitee prioriteedid 2006. aastaks”

69

2006/C 115/16

Resolutsioon teemal “Edasised sammud 2007.–2013. aasta finantsperspektiivide osas”

73

2006/C 115/17

Regioonide Komitee perspektiivarvamus teemal “Kõikide transpordiliikide turvalisus, sealhulgas rahastamise küsimus”

75

2006/C 115/18

Regioonide Komitee arvamus teemal: “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2007-2013 programm “Kodanikud Euroopale”, et edendada aktiivset Euroopa kodakondsust”

81

2006/C 115/19

Regioonide Komitee aasta arvamus teemal “Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile: aruanne ELi metsastrateegia rakendamise kohta”

84

2006/C 115/20

Regioonide Komitee arvamus teemal “Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste panus võitlusesse kliimamuutustega”

88

2006/C 115/21

Regioonide Komitee aasta perspektiivaruanne teemal “Direktiiv prügilate kohta (1999/31/EÜ), selle rakendamine piirkondlikul ja kohalikul tasandil”

95


ET

 

Top