Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:086:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 86, 08. aprill 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 86

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

49. köide
8. aprill 2006


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Teave

 

Kohus

 

KOHUS

2006/C 086/1

Euroopa Kohtu (suurkoda) 25. oktoobri 2005. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-465/02 ja C-466/02: Saksamaa Liitvabariik ja Taani Kuningriik versus Euroopa Ühenduste Komisjon (Põllumajandus — Põllumajandustoodete ja toiduainete geograafilised tähised ja päritolunimetused — Nimetus “feta” — Määrus (EÜ) nr 1829/2002 — Kehtivus)

1

2006/C 086/2

Euroopa Kohtu (kolmas koda) 27. oktoobri 2005. aasta otsus kohtuasjas C-234/03 (Audiencia Nacional'i (Hispaania) esitatud eelotsusetaotlus): Contse SA, jt versus Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), varasema nimetusega Nacional de la Salud (Insalud) (Asutamisvabadus — Teenuste osutamise vabadus — Direktiiv 92/50/EMÜ — Riiklikud teenuslepingud — Mittediskrimineerimise põhimõte — Hingamisteraapia sanitaarteenuste osutamine patsiendi elukohas — Vastuvõtutingimus — Hindamiskriteeriumid)

1

2006/C 086/3

Euroopa Kohtu (kolmas koda) 9. veebruari 2006. aasta otsus kohtuasjas C-305/03: Euroopa Ühenduste Komisjon versus Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Kuues käibemaksudirektiiv — Artikli 2 punkt 1, artikli 5 lõike 4 punkt c, artikli 12 lõige 3 ja artikli 16 lõige 1 — Riigi territooriumil toimuv tehing — Ajutise impordi protseduurile suunatud kunstiteoste müük oksjonil — Oksjonipidaja komisjonitasu)

2

2006/C 086/4

Euroopa Kohtu (suurkoda) 25. oktoobri 2005. aasta otsus kohtuasjas C-350/03 (Landgericht Bochum'i eelotsusetaotlus): Elisabeth Schulte, Wolfgang Schulte versus Deutsche Bausparkasse Badenia AG (Tarbijakaitse — Koduukseleping — Kinnisvaraost — Hüpoteeklaenuga rahastatav investeering — Taganemisõigus — Taganemise tagajärjed)

2

2006/C 086/5

Euroopa Kohtu (suurkoda) 31. jaanuari 2006. aasta otsus kohtuasjas C-503/03: Euroopa Ühenduste Komisjon versus Hispaania Kuningriik (Isikute vaba liikumine — Direktiiv 64/221/EMÜ — Liikmesriigi kodaniku abikaasa, kes on kolmanda riigi kodanik — Territooriumile sisenemise ja seal elamise õigus — Avaliku korra huvides kehtestatud piirang — Schengeni infosüsteem — Sissesõidukeelu teade)

3

2006/C 086/6

Euroopa Kohtu (esimene koda) 26. jaanuari 2006. aasta otsus kohtuasjas C-514/03: Euroopa Ühenduste Komisjon versus Hispaania Kuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — EÜ artiklid 43 ja 49 — Asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse piiramine — Eraturvaettevõtjad ja -teenused — Tingimused — Juriidilise isiku õigussubjektsus — Minimaalse suurusega aktsiakapital — Tagatis — Töötajate minimaalne arv — Direktiivid 89/48/EMÜ ja 92/51/EMÜ — Kutsekvalifikatsiooni tunnustamine)

4

2006/C 086/7

Euroopa Kohtu (teine koda) 26. jaanuari 2006. aasta otsus kohtuasjas C-533/03: Euroopa Ühenduste Komisjon versus Euroopa Liidu Nõukogu (Määrus (EÜ) nr 1798/2003 — Direktiiv 2003/93/EÜ — Õigusliku aluse valik)

4

2006/C 086/8

Euroopa Kohtu (teine koda) 9. veebruar 2006. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-23/04 ja C-25/04: (Diikitiko Protodikio Athinoni eelotsusetaotlus) Sfakianakis AEVE versus Elliniko Dimosio (EMÜ-Ungari assotsiatsioonileping — Tolliasutuste vastastikuse abistamise kohustus — Imporditollimaksude tollivormistusjärgne sissenõudmine pärast seda, kui ekspordiriigis on imporditud toodete liikumissertifikaat tühistatud)

5

2006/C 086/9

Euroopa Kohtu (esimene koda) 9. veebruari 2006. aasta otsus kohtuasjas C-127/04: Declan O'Byrne versus Sanofi Pasteur MSD Ltd, Sanofi Pasteur SA (Direktiiv 85/374/EMÜ — Tootevastutus — Toote “käibele laskmise” mõiste — Tootja tarne 100 % ulatuses talle kuuluvale tütarettevõtjale)

5

2006/C 086/10

Euroopa Kohtu (esimene koda) 16. veebruari 2006. aasta otsus kohtuasjas C-215/04 (Østre Landsret'i eelotsusetaotlus): Marius Pedersen A/S versus Miljøstyrelsen (Jäätmed — Jäätmesaadetis — Taaskasutatavad jäätmed — “Teataja” mõiste — Teatajale pandud kohustused)

6

2006/C 086/11

Euroopa Kohtu (esimene koda) 9. veebruari 2006. aasta otsus Liidetud kohtuasjades C-226/04 ja 228/04 (Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Itaalia) esitatud eelotsusetaotlused): La Cascina Soc. coop. arl. jt versus Ministero della Difesa jt ja Consorzio G. f. M. versus Ministero della Difesa jt (Teenuste riigihankeleping — Direktiiv 92/50/EMÜ — Artikli 29 esimese lõigu punktid e ja f — Teenuseosutajate kohustused — Sotsiaalkindlustusmaksete ja maksude tasumine)

7

2006/C 086/12

Euroopa Kohtu (teine koda) 25. oktoobri 2005. aasta otsus kohtuasjas C-229/04 (Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen'i eelotsusetaotlus): Crailsheimer Volksbank eG versus Klaus Conrads, Frank Schulzke, Petra Schulzke-Lösche ja Joachim Nitschke (Tarbijakaitse — Väljaspool äriruume sõlmitud lepingud — Kinnisvara soetamisega seotud koduukselepinguna sõlmitud laenuleping — Ülesütlemisõigus)

7

2006/C 086/13

Euroopa Kohtu (teine koda) 20. oktoobri 2005. aasta otsus kohtuasjas C-247/04 (Beroep voor het bedrijfsleven'i eelotsusetaotlus): Transport Maatschappij Traffic BV versus Staatssecretaris van Economische Zaken (Ühenduse tolliseadustik — Impordi- või eksporditollimaksu tagasimaksmine või vähendamine — Mõiste “seadusest tulenev”)

8

2006/C 086/14

Euroopa Kohtu (kolmas koda) 9. veebruari 2006. aasta otsus kohtuasjas C-415/04 (Hoge Raad der Nederlanden'i eelotsusetaotlus): Staatssecretaris van Financiën versus Stichting Kinderpvang Enschede (Kuues käibemaksudirektiiv — Maksuvabastused — Laste ja noorte kaitsmise ja hariduse ning sotsiaalabi ja sotsiaalkindlustusega seotud teenuste osutamine)

8

2006/C 086/15

Euroopa Kohtu (kolmas koda) 9. veebruari 2006. aasta otsus kohtuasjas C-473/04 (Hof van Cassatie eelotsusetaotlus): Plumex versus Young Sports NV (Õigusalane koostöö — Määrus (EÜ) nr 1348/2000 — Artiklid 4-11 ja 14 — Kohtudokumentide kättetoimetamine ja teatavaks tegemine — Kätteandmine asutuste vahendusel — Kättetoimetamine posti teel — Edastamis- ja kättetoimetamisviide vahelised seosed — Prioriteet — Kaebetähtaeg)

9

2006/C 086/16

Euroopa Kohtu (neljas koda) 26. jaanuari 2006. aasta otsus kohtuasjas C-2/05 (Arbeidshof te Brussel'i eelotsusetaotlus): Rijksdienst voor Sociale Zekerheid versus Herbosch Kiere NV (Võõrtöötajate sotsiaalkindlustus — Kohaldatava õiguse kindlaksmääramine — Teise liikmesriiki lähetatud töötajad — E 101 tunnistuse kehtivus)

9

2006/C 086/17

Kohtuasi C-456/05: Euroopa Ühenduste Komisjoni 23. detsembri 2005. aasta hagi Saksamaa Liitvabariigi vastu

10

2006/C 086/18

Kohtuasi C-14/06: Euroopa Parlamendi 11. jaanuari 2005. aasta hagi Euroopa Ühenduste Komisjoni vastu

11

2006/C 086/19

Kohtuasi C-40/06: Eelotsusetaotlus, mille esitas Finanzgericht München 8. detsembri 2005. aasta määrusega kohtuasjas Juers Pharma Import-Export GmbH versus Oberfinanzdirektion Nürnberg

11

2006/C 086/20

Kohtuasi C-43/06: Euroopa Ühenduste Komisjoni 27. jaanuari 2006. aasta hagi Portugali Vabariigi vastu

12

2006/C 086/21

Kohtuasi C-44/06: Eelotsusetaotlus, mille esitas Finanzgericht des Landes Brandenburg 12. oktoobri 2005. aasta määrusega kohtuasjas Gerlach & Co.mbH versus Hauptzollamt Frankurt (Oder)

12

2006/C 086/22

Kohtuasi C-51/06: Eelotsusetaotlus, mille esitas Tribunale di Livorno 13. jaanuari 2006. aasta määrusega kohtuasjas Alberto Bianchi versus De Robert Calzature Srl

13

2006/C 086/23

Kohtuasi C-56/06: Eelotsusetaotlus, mille esitas Finanzgericht Düsseldorf 31. jaanuari 2006. aasta määrusega kohtuasjas Euro Tex Textilverwertung GmbH versus Hauptzollamt Duisburg

13

2006/C 086/24

Kohtuasi C-61/06: Euroopa Ühenduste Komisjoni 3. veebruari 2006. aasta hagi Itaalia Vabariigi vastu

13

2006/C 086/25

Kohtuasi C-62/06: Eelotsusetaotlus, mille esitas Supremo Tribuna Administrativo 11. jaanuari 2006. aasta määrusega kohtuasjas Fazenda Pública — Director Geral das Alfândegas versus Z.F. Zefeser — Importação e Exportação de Produtos Alimentares, Lda.

14

2006/C 086/26

Kohtuasi C-63/06: Eelotsusetaotlus, mille esitas Lietuvos Vyriausiasis administratcinis Teismas 20. detsembri 2005. aasta määrusega kohtuasjas UAB “Profisa”versus Muitines Departamentas prie Lietuvos Respublikos Finansų Ministerijos

14

2006/C 086/27

Kohtuasi C-65/06: Euroopa Ühenduste Komisjoni 6. veebruari 2006. aasta hagi Belgia Kuningriigi vastu

15

2006/C 086/28

Kohtuasi C-70/06: Euroopa Ühenduste Komisjoni 7. veebruari 2006. aasta hagi Portugali Vabariigi vastu

15

2006/C 086/29

Kohtuasi C-75/06: Euroopa Ühenduste Komisjoni 8. veebruari 2006. aasta hagi Portugali Vabariigi vastu

16

2006/C 086/30

Kohtuasi C-79/06: Euroopa Ühenduste Komisjoni 10. veebruari 2006. aasta hagi Prantsuse Vabariigi vastu

16

2006/C 086/31

Kohtuasi C-81/06: Euroopa Ühenduste Komisjoni 8. veebruari 2006. aasta hagi Itaalia Vabariigi vastu

17

2006/C 086/32

Kohtuasi C-82/06: Euroopa Ühenduste Komisjoni 8. veebruari 2006. aasta hagi Itaalia Vabariigi vastu

17

2006/C 086/33

Kohtuasi C-83/06: Euroopa Ühenduste Komisjoni 9. veebruari 2006. aasta hagi Itaalia Vabariigi vastu

18

2006/C 086/34

Kohtuasi C-89/06: Euroopa Ühenduste Komisjoni 14. veebruari 2006. aasta hagi Portugali Vabariigi vastu

18

2006/C 086/35

Kohtuasi C-90/06: Euroopa Ühenduste Komisjoni 14. veebruari 2006. aasta hagi Portugali Vabariigi vastu

19

2006/C 086/36

Kohtuasi C-93/06: Euroopa Ühenduste Komisjoni 14. veebruari 2006. aasta hagi Austria Vabariigi vastu

19

2006/C 086/37

Kohtuasi C-94/06: Euroopa Ühenduste Komisjoni 14. veebruari 2006. aasta hagi Austria Vabariigi vastu

19

2006/C 086/38

Kohtuasi C-98/06: Eelotsusetaotlus, mille esitas Högsta domstolen 8. veebruari 2006. aasta määrusega kohtuasjas Freeport PLC versus Olle Arnoldsson

20

2006/C 086/39

Kohtuasi C-100/06: Euroopa Ühenduste Komisjoni 21. veebruari 2006. aasta hagi Luksemburgi Suurhertsogiriigi vastu

20

2006/C 086/40

Kohtuasi C-101/06: Euroopa Ühenduste Komisjoni 21. veebruari 2006. aasta hagi Prantsuse Vabariigi vastu

21

2006/C 086/41

Kohtuasi C-105/06: Euroopa Ühenduste Komisjoni 22. veebruari 2006. aasta hagi Luksemburgi Suurhertsogiriigi vastu

21

2006/C 086/42

Kohtuasi C-106/06: Euroopa Ühenduste Komisjoni 22. veebruari 2006. aasta hagi Luksemburgi Suurhertsogiriigi vastu

21

2006/C 086/43

Kohtuasi C-107/06: Euroopa Ühenduste Komisjoni 22. veebruari 2006. aasta hagi Kreeka Vabariigi vastu

22

2006/C 086/44

Kohtuasi C-110/06: Euroopa Ühenduste Komisjoni 23. veebruari 2006. aasta hagi Belgia Kuningriigi vastu

22

2006/C 086/45

Kohtuasi C-113/06: Euroopa Ühenduste Komisjoni 27. veebruari 2006. aasta hagi Luksemburgi Suurhertsogiriigi vastu

23

 

ESIMESE ASTME KOHUS

2006/C 086/46

Kohtuasi T-202/03: Esimese Astme Kohtu 7. veebruari 2006. aasta otsus — Alecansan versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi COMP USA taotlus — Varasem siseriiklik kujutismärk COMP USA — Kaupade ja teenuste sarnasuse puudumine — Vastulause rahuldamata jätmine — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b)

24

2006/C 086/47

Kohtuasi T-251/03: Esimese Astme Kohtu 31. jaanuari 2006. aasta otsus — Albrecht jt versus komisjon (Loomade tervisekaitse — Veterinaarravimid — Bensatiinbensüülpenitsilliini sisaldavad tooted — Komisjoni otsus müügilubade peatamise kohta — Pädevus)

24

2006/C 086/48

Kohtuasi T-273/03: Esimese Astme Kohtu 31. jaanuari 2006. aasta otsus — Merck Sharp & Dohme jt versus komisjon (Inimtervishoius kasutatavad ravimid — Enalapriili sisaldava ravimi müügiluba — Komisjoni otsus, millega kohustatakse muutma ravimi omaduste kokkuvõtet — Pädevus)

25

2006/C 086/49

Kohtuasi T-293/03: Esimese Astme Kohtu 31. jaanuari 2006. aasta otsus — Giulietti versus komisjon (Ametnikud — Avalik konkurss — Konkursilt kõrvaldamine — Konkursiteadaande õigusvastasus — Vastuvõetamatus — Eelnev töökogemus — Täistööaeg)

25

2006/C 086/50

Kohtuasi T-206/04: Esimese Astme Kohtu 1. veebruari 2006. aasta otsus — Rodrigues Carvalhais versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Kujutismärk, mis sisaldab sõnalist osa “PERFIX” — Varasem ühenduse kujutismärk, mis sisaldab sõnalist osa “cerfix” — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b)

26

2006/C 086/51

Liidetud kohtuasjad T-466/04 ja 467/04: Esimese Astme Kohtu 1. veebruari 2006. aasta otsus — Elisabetta Dami versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Kaubamärk — Sõnamärk GERONIMO STILTON — Vastulause — Menetluse peatamine — Taotletava kaubamärgiga tähistatud kaupade nimekirja piiramine — Vastulause tagasivõtmine)

26

2006/C 086/52

Liidetud kohtuasjad T-376/05 ja T-383/05: Esimese Astme Kohtu 14. veebruari 2006. aasta otsus — TEA-CEGOS jt versus komisjon (Riigihange — Ühenduse pakkumismenetlus — Välisabi saavatele kolmandatele riikidele tehnilist abi osutavate ekspertide lühiajaline töölevõtmine — Pakkumiste tagasilükkamine)

27

2006/C 086/53

Kohtuasi T-249/02: Esimese Astme Kohtu 13. oktoobri 2005. aasta määrus — Fintecna versus komisjon (Euroopa Sotsiaalfond — Finantsabi vähendamine — Tühistamishagi — Toiming, mille peale võib esitada hagi — Ettevalmistav dokument — Vastuvõetamatus)

27

2006/C 086/54

Kohtuasi T-48/03: Esimese Astme Kohtu 31. jaanuari 2006. aasta määrus — Schneider Electric versus komisjon (Konkurents — Koondumised — Kontrollimenetluse taasavamine pärast koondumistehingut keelava otsuse tühistamist Esimese Astme Kohtu poolt — Põhjaliku uurimismenetluse alustamine — Koondumisest loobumine — Kontrollimenetluse lõpetamine — Tühistamishagi — Vaidlustatud otsused — Menetluse algatamise huvi — Vastuvõetamatus)

27

2006/C 086/55

Kohtuasi T-278/03: Esimese Astme Kohtu 27. jaanuari 2006. aasta määrus — Van Mannekus versus nõukogu (Dumping — Hiinast pärineva magneesiumoksiidi import — Varem kehtestatud dumpinguvastaste meetmete muutmine — Tühistamishagi — Vastuvõetamatuse vastuväide)

28

2006/C 086/56

Kohtuasi T-280/03: Esimese Astme Kohtu 27. jaanuari 2006. aasta määrus — Van Mannekus versus nõukogu (Dumping — Hiinast pärineva ülepõletatud (paagutatud) magneesiumoksiidi import — Varem kehtestatud dumpinguvastaste meetmete muutmine — Tühistamishagi — Vastuvõetamatuse vastuväide)

28

2006/C 086/57

Kohtuasi T-42/04: Esimese Astme Kohtu 13. jaanuari 2006. aasta määrus — Komninou jt versus komisjon (Kahju hüvitamise hagi — Lepinguväline vastutus — Kaebuse klassifitseerimine, mis seab vaidluse alla liikmesriigi käitumise, kelle suhtes võib alustada kohustuste rikkumise menetlust — Kaebuse menetlemine komisjonis — Hea halduse põhimõte)

29

2006/C 086/58

Kohtuasi T-396/05 R: Esimese Astme Kohtu presidendi 10. jaanuari 2006. aasta määrus — ArchiMEDES versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus — Vahekohtuklausel — Kiireloomulisus — Puudumine)

29

2006/C 086/59

Kohtuasi T-397/05 R: Esimese Astme Kohtu presidendi 10. jaanuari 2006. aasta määrus — ArchiMEDES versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus — Vahekohtuklausel — Kiireloomulisus — Puudumine)

29

2006/C 086/60

Kohtuasi T-417/05 R: Esimese Astme Kohtu presidendi 1. veebruari 2006. aasta määrus — Endesa versus komisjon (Ajutised meetmed — Koondumiste kontroll — Kiireloomulisus)

30

2006/C 086/61

Kohtuasi T-437/05 R: Esimese Astme Kohtu presidendi 7. veebruari 2006. aasta määrus — Brink's Security Luxembourg versus komisjon (Ajutised meetmed — Kiireloomulisus — Puudumine)

30

2006/C 086/62

Kohtuasi T-8/06: 12. jaanuaril 2006 esitatud hagi — FAB Fernsehen aus Berlin versus komisjon

31

2006/C 086/63

Kohtuasi T-14/06: 16. jaanuaril 2006 esitatud hagi — K-Swiss versus Siseturu Ühtlustamise Amet

31

2006/C 086/64

Kohtuasi T-18/06: 23. jaanuaril 2006. aastal esitatud hagi — Deutsche Telekom versus Siseturu Ühtlustamise Amet

32

2006/C 086/65

Kohtuasi T-21/06: 21. jaanuaril 2006 esitatud hagi — Saksamaa versus komisjon

32

2006/C 086/66

Kohtuasi T-24/06: 24. jaanuaril 2006. aastal esitatud hagi — Medienanstalt Berlin-Brandenburg versus komisjon

32

2006/C 086/67

Kohtuasi T-28/06: 24. jaanuaril 2006. aastal esitatud hagi — RheinfelsQuellen H. Hövelmann versus Siseturu Ühtlustamise Amet

33

2006/C 086/68

Kohtuasi T-29/06: 24. jaanuaril 2006. aastal esitatud hagi — Procter & Gamble versus Siseturu Ühtlustamise Amet

33

2006/C 086/69

Kohtuasi T-30/06: 24. jaanuaril 2006. aastal esitatud hagi — Procter & Gamble versus Siseturu Ühtlustamise Amet

34

2006/C 086/70

Kohtuasi T-31/06: 24. jaanuaril 2006 esitatud hagi — Procter & Gamble versus Siseturu Ühtlustamise Amet

34

2006/C 086/71

Kohtuasi T-35/06: 30. jaanuaril 2006 esitatud hagi — Honig-Verband versus Euroopa Ühenduste Komisjon

35

2006/C 086/72

Kohtuasi T-39/06: 3. veebruaril 2006 esitatud hagi — Transcatab versus komisjon

35

2006/C 086/73

Kohtuasi T-42/06: 13. veebruaril 2006 esitatud hagi — Gollnisch versus parlament

36

2006/C 086/74

Kohtuasi T-43/06: 9. veebruaril 2006 esitatud hagi — Cofira SAC versus komisjon

37

2006/C 086/75

Kohtuasi T-44/06: 14. veebruaril 2006 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Hellenic Ventures ja teised viis kostjat

37

2006/C 086/76

Kohtuasi T-45/06: 13. veebruaril 2006 esitatud hagi — Reliance Industries versus nõukogu ja komisjon

38

2006/C 086/77

Kohtuasi T-46/06: 13. veebruaril 2006 esitatud hagi — Galileo Lebensmittel versus komisjon

39

2006/C 086/78

Kohtuasi T-48/06: 17. veebruaril 2006 esitatud hagi — Astex Therapeutics versus Siseturu Ühtlustamise Amet

40

2006/C 086/79

Kohtuasi T-50/06: 17. veebruaril 2006 esitatud hagi — Iirimaa versus Euroopa Ühenduste Komisjon

40

2006/C 086/80

Kohtuasi T-53/06: 21. veebruaril 2006. aastal esitatud hagi — UPM-Kymmene versus komisjon

41

2006/C 086/81

Kohtuasi T-59/06: 23. veebruaril 2006. aastal esitatud hagi — Low & Bonar ja Bonar Technical Fabrics versus komisjon

42

2006/C 086/82

Kohtuasi T-61/06: 13. veebruaril 2006 esitatud hagi — Itaalia Vabariik versus komisjon

43

2006/C 086/83

Kohtuasi T-62/06: 23. veebruaril 2006 esitatud hagi — Eurallumina versus Euroopa Ühenduste Komisjon

44

2006/C 086/84

Kohtuasi T-63/06: 16. veebruaril 2006 esitatud hagi — Eyropaïki Dynamiki versus EMCDDA

45

2006/C 086/85

Kohtuasi T-330/05: Esimese Astme Kohtu 8. veebruari 2006. aasta määrus — Aqua-Terra Bioprodukt versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

46

 

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHUS

2006/C 086/86

Kohtuasi F-124/05: 16. detsembril 2005 esitatud hagi — A versus komisjon

47

2006/C 086/87

Kohtuasi F-2/06: 5. jaanuaril 2006 esitatud hagi –Marcuccio versus komisjon

48

2006/C 086/88

Kohtuasi F-12/06: 3. veebruaril 2006 esitatud hagi — Suleimanova versus Regioonide komitee

48


 

III   Teatised

2006/C 086/89

Euroopa Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu Teatajas ELT C 74, 25.3.2006

49


ET

 

Top