EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:323:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 323, 20. detsember 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 323

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

48. köide
20. detsember 2005


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Teave

 

Komisjon

2005/C 323/1

Euro vahetuskurss

1

2005/C 323/2

Päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste kaitset käsitleva määruse (EMÜ) nr 2081/92 artikli 6 lõike 2 kohase registreerimistaotluse avaldamine

2

2005/C 323/3

Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas 12. jaanuari 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 68/2001, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist koolitusabi suhtes ning mida on muudetud 25. veebruari 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 363/2004 ( 1 )

5

2005/C 323/4

Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas 12. jaanuari 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 70/2001, mida on muudetud komisjoni 25. veebruari 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 364/2004 ning mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes ( 1 )

8

2005/C 323/5

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 raames antava riigiabi lubamine — Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid ( 1 )

13

2005/C 323/6

Päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste kaitset käsitleva määruse (EMÜ) nr 2081/92 artikli 6 lõike 2 kohase registreerimistaotluse avaldamine

16

2005/C 323/7

Eelteatis koondumise kohta (Toimik nr COMP/M.4014 — GLB/Luminar/JV) — Juhtumi puhul võidakse kohaldada lihtsustatud korda ( 1 )

20

2005/C 323/8

Indiast pärinevate polüesterstaapelkiudude impordi suhtes kohaldatavate dumpinguvastaste tollimaksude kehtivuse pikendamise kontrollmenetluse algatamise teadaanne

21

2005/C 323/9

Riigiabi — Slovakkia — Riigiabi nr C 42/2005 (ex NN 66/2005, ex N 195/2005) — Ümberkorraldamisabi ettevõttele Konas Ltd — Kutse märkuste esitamiseks vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 88 lõikele 2 ( 1 )

25

 

Euroopa Keskpank

2005/C 323/10

Euroopa Keskpanga arvamus — 9. detsember 2005, — Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse direktiivi 2004/39/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta teatavate tähtaegade osas (CON/2005/53)

31


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top