EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:255:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 255, 14. oktoober 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 255

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

48. köide
14. oktoober 2005


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Ettevalmistavad aktid

 

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee

 

416. plenaaristungistung 6.—7. aprillil 2005

2005/C 255/1

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Euroopa tööstuspiirkonnad ja uued teadmiste võrgustikud”

1

2005/C 255/2

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Turismipoliitika laienenud Euroopa Liidus”

14

2005/C 255/3

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ühtse turu prioriteedid 2005–2010”

22

2005/C 255/4

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile ja Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele: ettevõtetevaheliste (B2B) e-turgude usaldusväärsuse suurendamine”KOM(2004) 479 lõplik

29

2005/C 255/5

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse 29. korda nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta seoses teatavate ohtlike ainete ja valmististe (kantserogeenideks, mutageenideks või reproduktiivset funktsiooni kahjustavateks aineteks klassifitseeritud ained) turustamise ja kasutamise piirangutega”KOM(2004) 638 (lõplik) — 2004/0225 (COD)

33

2005/C 255/6

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kinnispakkidesse pakendatud toodetele nimikoguste kehtestamise, nõukogu direktiivide 75/106/EMÜ ja 80/232/EMÜ kehtetuks tunnistamise ja nõukogu direktiivi 76/211/EMÜ muutmise kohta”KOM(2004) 708 (lõplik) — 2004/0248 (COD)

36

2005/C 255/7

Majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa audiovisuaalsektori toetusprogrammi (MEDIA 2007) rakendamine”KOM(2004) 470 (lõplik) — 2004/0151 (COD)

39

2005/C 255/8

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Suured jaemüügiketid: suundumused ning nende mõju talunikele ja tarbijatele”

44

2005/C 255/9

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus keskkonna rahastamisvahendi (LIFE+) kohta”KOM(2004) 621 (lõplik) — 2004/0218 (COD)

52

2005/C 255/10

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistri loomist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 91/689/EMÜ ja 96/61/EÜ”KOM(2004) 634 (lõplik) — 2004/0231 (COD)

55

2005/C 255/11

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 95/2/EÜ toiduainetes kasutatavate lisaainete (välja arvatud värv- ja magusainete) kohta ning direktiivi 94/35/EÜ toiduainetes kasutatavate magusainete kohta”KOM(2004) 650 (lõplik) — 2004/0237 COD

59

2005/C 255/12

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Kodanikuühiskonna roll ebaseadusliku töötamise tõkestamisel”

61

2005/C 255/13

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse ühenduse tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programm PROGRESS”KOM(2004) 488 (lõplik)

67

2005/C 255/14

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: nõukogu ja Euroopa Parlamendi soovitus edasise Euroopa koostöö kohta kõrghariduse kvaliteedi tagamisel”KOM(2004) 642 (lõplik) — 2004/0239 (COD)

72

2005/C 255/15

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa piiriülese koostöö rühmitus (EGCC)”KOM(2004) 496 (lõplik) — 2004/0168 (COD)

76

2005/C 255/16

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: nõukogu määrus, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta”KOM(2004) 492 lõplik -2004/0163 (AVC)

79

2005/C 255/17

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: nõukogu määrus, millega asutatakse Ühtekuuluvusfond”KOM(2004) 494 (lõplik) — 2004/0166 (AVC)

88

2005/C 255/18

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Regionaalarengu Fondi kohta”KOM(2004) 495 (lõplik) — 2004/0167 (COD)

91


ET

 

Top