EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:221:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 221, 08. september 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 221

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

48. köide
8. september 2005


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Ettevalmistavad aktid

 

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee

 

414. plenaaristung 9.—10. veebruaril 2005

2005/C 221/1

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “XXXIII aruanne konkurentsipoliitika kohta — 2003”SEK(2004) 658 (lõplik)

1

2005/C 221/2

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb reisijate õiguseid ja kohustusi rahvusvahelistel raudteeliinidel”KOM(2004) 143 lõplik — 2004/0049 (COD)

8

2005/C 221/3

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb kompensatsioone lepinguliste kvaliteedinõuete mittetäitmise korral raudtee-kaubaveol”KOM(2004) 144 lõplik — 2004/0050 (COD)

13

2005/C 221/4

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Euroopa komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ja regioonide komiteele — valge raamat üldhuviteenuste kohta”KOM(2004) 374 (lõplik)

17

2005/C 221/5

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Maapõuesoojus — geotermilise energia kasutamine”

22

2005/C 221/6

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa satelliitraadionavigatsiooni programmi kiire arengu faasi ja ekspluatatsioonifaasi rakendamise kohta”KOM(2004) 477 (lõplik) — 2004/0156 (COD)

28

2005/C 221/7

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega luuakse ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE)”KOM(2004) 516 (lõplik) — 2004/0175 (COD)

33

2005/C 221/8

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ja regioonide komiteele: üleujutuste riskijuhtimine — üleujutuste vältimine, ennetamine ja tagajärgede leevendamine”KOM(2004) 472 (lõplik)

35

2005/C 221/9

Euroopa majandus- ja sotisaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: nõukogu määrus, mis käsitleb ühise põllumajanduspoliitika finantseerimist”KOM(2004) 489 (lõplik) — 2004/0164 (CNS)

40

2005/C 221/10

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: nõukogu määrus, millega muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2759/75, (EMÜ) nr 2771/75, (EMÜ) nr 2777/75, (EÜ) nr 1254/1999, (EÜ) nr 1255/1999 ja (EÜ) nr 2529/2001 erandlike turutoetusmeetmete suhtes”KOM(2004) 712 (lõplik) — 2004/0254 (CNS)

44

2005/C 221/11

Euroopa majandus- ja sosiaalkomitee arvamus teemal “Kümne aasta möödudes Pekingi konverentsist: edusammude hindamine meeste ning naiste võrdõiguslikkuse edendamisel Euroopas ja arengumaades”

46

2005/C 221/12

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Roheline raamat — Kaitsevarustuse hankimine”K(2004) 608 (lõplik)

52

2005/C 221/13

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/440/EMÜ ühenduse raudteede arendamise kohta”KOM(2004) 139 (lõplik) — 2004/0047 (COD)

56

2005/C 221/14

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi kohta, mis käsitleb ühenduse raudteevõrgus vedureid ja ronge juhtiva rongipersonali sertifitseerimist”KOM(2004) 142 lõplik — 2004/0048 (COD)

64

2005/C 221/15

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: nõukogu määrus üldiste tariifsete soodustuste kava kohta”KOM(2004) 699 (lõplik) — ref 2004/0242 (CNS)

71

2005/C 221/16

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Euroopa maksekorraldusmenetluse loomist puudutava määruse kohta”KOM(2004) 173 (lõplik)/3 — 2004/0055 (COD)

77

2005/C 221/17

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovituseks alaealiste ja inimväärikuse kaitse ning õiguse kohta esitada vastulauseid seoses Euroopa audiovisuaal- ja teabeteenuste sektori konkurentsivõimega”KOM(2004) 341 (lõplik) — 2004/0117 (COD)

87

2005/C 221/18

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus, teemal “Tööhõivepoliitika: EMSK roll laienemise järel ja Lissaboni protsessi perspektiivis”

94

2005/C 221/19

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile: Natura 2000 rahastamine”KOM(2004) 431 (lõplik)

108

2005/C 221/20

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teenuste kohta siseturul”(KOM(2004) 2 lõplik -2004/0001 (COD))

113

2005/C 221/21

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile: Kliiring ja arveldamine Euroopa Liidus — tee tulevikku”KOM(2004) 312 (lõplik)

126

2005/C 221/22

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse terviklik tegevusprogramm elukestva õppe valdkonnas”KOM(2004) 474 lõplik — 2004/0153 (COD)

134

2005/C 221/23

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Kuidas saavutada looduslikult ja struktuuriliselt ebasoodsate püsitingimustega piirkondade parem lõimumine”

141

2005/C 221/24

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Tarbijapoliitika ELi laienemise järel”

153


ET

 

Top