Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:164:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 164, 05. juuli 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 164

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

48. köide
5. juuli 2005


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Ettevalmistavad aktid

 

Regioonide komitee

 

58. täiskogu istung, 23.—24. veebruaril 2005

2005/C 164/1

Regioonide komitee arvamus teemal “Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele “Üleujutuste riski juhtimine, üleujutuste vältimine, kaitse nende eest ja üleujutuste tagajärgede leevendamine””

1

2005/C 164/2

Regioonide komitee arvamus teemal “Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile: Ehitades meie ühist tulevikku — Laienenud liidu poliitikaväljakutsed ja eelarvevahendid 2007–2013”

4

2005/C 164/3

Regioonide komitee arvamus teemal “Ettepanek: nõukogu määrus Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) toetuse kohta maaelu arengule”

18

2005/C 164/4

Regioonide komitee arvamus teemal “Ettepanek: nõukogu määrus — Euroopa Kalandusfond”

31

2005/C 164/5

Regioonide komitee arvamus, teemal:

“Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Sotsiaalfondi kohta” ja teemal:

“Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse ühenduse tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programm PROGRESS”

48

2005/C 164/6

Regioonide komitee arvamus, teemal “Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ja regioonide komiteele üldhuviteenuseid käsitleva valge raamatu kohta”

53

2005/C 164/7

Regioonide komitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse terviklik tegevuskava elukestva õppe valdkonnas”

59

2005/C 164/8

Regioonide komitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse programm Kultuur 2007 (2007–2013)”

65

2005/C 164/9

Regioonide komitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus toetusprogrammi rakendamise kohta Euroopa audiovisuaalsektoris (MEDIA 2007)”

76

2005/C 164/10

Regioonide komitee arvamus teemal: “EL kemikaalipoliitika mõju Euroopa linnadele ja regioonidele”

78

2005/C 164/11

Regioonide komitee arvamus teemal “Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele globaliseerumise sotsiaalse mõõtme kohta — Euroopa Liidu panus hüvede loomiseks kõigile”

82

2005/C 164/12

Regioonide komitee resolutsioon teemal “Euroopa Komisjoni tööprogramm ja Regioonide komitee prioriteedid 2005. aastaks”

87

2005/C 164/13

Regioonide komitee resolutsioon Lissaboni strateegia taaselavdamise kohta

91


ET

 

Top