EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:144:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 144, 14. juuni 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 144

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

48. köide
14. juuni 2005


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Teave

 

Komisjon

2005/C 144/1

Euro vahetuskurss

1

2005/C 144/2

Kutse märkuste esitamiseks komisjoni määruse eelnõu kohta, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (transporti ja söetööstust käsitlevad muudatused)

2

2005/C 144/3

Inimkaubanduse eksperdirühma uus koosseis (Inimkaubanduse eksperdirühm loodi komisjoni 25. märtsi 2003. aasta otsusega 2003/209/EÜ)

8

2005/C 144/4

Prantsuse valitsuse teatis, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 1994. aasta direktiivi 94/22/EÜ süsivesinike geoloogilise luure, uurimise ja tootmise lubade andmis- ning kasutamistingimuste kohta (Arvamus vedelate ja gaasiliste süsivesinike uurimise ainuõigusega tegevuslubade ehk “Aquila loa” ja “Arcachon Maritime'i loa” taotluste kohta)  ( 1 )

9

2005/C 144/5

Eelteatis koondumise kohta (Toimik COMP/M.3832 — MatlinPatterson L.P./Matussière & Forest) — Juhtumi puhul võidakse kohaldada lihtsustatud korda ( 1 )

11

2005/C 144/6

Eelteatis koondumise kohta (Toimik COMP/M.3763 — Carlsberg/DLG/Sejet JV) — Juhtumi puhul võidakse kohaldada lihtsustatud korda ( 1 )

12

2005/C 144/7

Komisjoni uuring gaasi- ja elektrisektoris

13

2005/C 144/8

Komisjoni uuring jaepangandus- ja ärikindlustussektoris

13

 

Euroopa Keskpank

2005/C 144/9

Euroopa Keskpanga arvamus, 31. mai 2005, Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb ühenduse statistikat seoses välismaiste sidusettevõtete struktuuri ja tegevusega (KOM(2005) 88 lõplik) (CON/2005/16)

14

2005/C 144/10

Euroopa Keskpanga arvamus, 3. juuni 2005, Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1467/97 ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse rakendamise kiirendamise ja selgitamise kohta (KOM(2005) 155 lõplik) (CON/2005/17)

16

2005/C 144/11

Euroopa Keskpanga arvamus, 3. juuni 2005, Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1466/97 eelarveseisundi järelevalve ning majanduspoliitika järelevalve ja kooskõlastamise tõhustamise kohta (KOM(2005) 154 lõplik) (CON/2005/18)

17


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top