EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:120:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 120, 20. mai 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 120

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

48. köide
20. mai 2005


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Ettevalmistavad aktid

 

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee

 

412. plenaaristung, 27.—28. oktoobril 2004

2005/C 120/1

ettepanekut Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, mis puudutab edasikindlustust ning direktiivide 73/239/EMÜ, 92/49/EMÜ ja direktiivide 98/78/EÜ ja 2002/83/EÜ muutmist. COM(2004) 273 final — 2004/0097 (COD)

1

2005/C 120/2

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Eurooopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv piirangute osas tolueeni ja triklorobenseeni turustamisel ja kasutamisel (nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ kahekümne kaheksas muudatus). COM(2004) 320 final — 2004/0111 (COD)

6

2005/C 120/3

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “VKE-de ja sotsiaalmajanduslike ettevõtete kohanemisvõime majanduse dünaamikast tulenevate muudatustega” (selgitav arvamus)

10

2005/C 120/4

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus, mis käsitleb üleeuroopalisi transpordikoridore (omaalgatuslik arvamus).

17

2005/C 120/5

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ja regioonide komiteele — Euroopa kiire ühendamine: viimased arengud elektroonilise side sektoris COM(2004) 61 final

22

2005/C 120/6

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja ministrite nõukogu direktiivi muudetud projekti sadamaohutuse tugevdamise kohta. COM(2004) 393 final — 2004/0031 (COD)

28

2005/C 120/7

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus, mis käsitleb ettepanekut Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta seoses teatavate polütsükliliste aromaatsete süsivesinike turuleviimise ja kasutamise piirangutega täiteõlides ja rehvides (nõukogu direktiivi nr 76/769/EMÜ kahekümne seitsmes muudatus). COM(2004) 98 final — 2004/0036 (COD).

30

2005/C 120/8

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus, mis käsitleb “Ettepanekut nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2702/1999 põllumajandussaaduste ja -toodetega seotud teavitamis- ja müügiedendusmeetmete kohta kolmandates riikides ja määrust (EÜ) nr 2826/2000 põllumajandustoodete ja -saaduste teavitamis- ja müügiedendusmeetmete kohta siseturul”. COM(2004) 233 final — 2004/0073 CNS

34

2005/C 120/9

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus, mis käsitleb tööstuse muutusi ja riigiabi terasesektoris (omaalgatuslik arvamus)

37

2005/C 120/10

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus, teemal “Sanitaarohutus: kollektiivne kohustus, uus õigus” (omaalgatuslik arvamus)

47

2005/C 120/11

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist “Patsientide liikuvuse ja tervishoiu arengusuundade kõrgetasemelise kajastamisprotsessi järelanalüüs Euroopa Liidus”. COM(2004) 301 final

54

2005/C 120/12

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus, mis käsitleb:

“Ettepanekut nõukogu direktiivi kohta, millega kehtestatakse erimenetlus sissesõiduloa andmise kohta kolmandate riikide kodanikele, kes saabuvad Euroopa Ühendusse teadusuuringute läbiviimise eesmärgil.”

“Ettepanekut nõukogu soovituse kohta lihtsustada kolmandate riikide kodanike Euroopa Ühendusse lubamist teadusuuringute läbiviimise eesmärgil.”

“Ettepanekut nõukogu soovituse kohta lihtsustada teadusuuringute eesmärgil Euroopa Liidus liikuvatele teadlastele liikmesriikide ühtse lühiajalise viisa väljastamist.”COM(2004) 178 final — 2004/0061 (CNS)

60

2005/C 120/13

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus koolituse ja tootlikkuse kohta (uurimuslik arvamus)

64

2005/C 120/14

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus, mis käsitleb “Ettepanekut otsuse kohta nõukogu otsuse 2002/463/EÜ muutmiseks, millega võetakse vastu välispiiride ning viisa-, varjupaiga- ja sisserändepoliitika alase halduskoostöö tegevusprogramm (ARGO-programm)”. COM(2004) 384 final – 2004/0122 (CNS)

76

2005/C 120/15

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus, mis käsitleb Ettepanekut nõukogu määruse kohta “Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa Järelevalvekeskusest”. COM(2003) 808 final) — 2003/0311 (CNS)

78

2005/C 120/16

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus, mis käsitleb Lissaboni strateegia rakendamise parandamist

79

2005/C 120/17

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus, mis käsitleb Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet

89

2005/C 120/18

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus, mis käsitleb dokumenti “Roheline Raamat avaliku- ja erasektori koostöö ning ühenduse õiguse kohta riigihangete ja kontsessioonide alal”. COM(2004) 327 final

103

2005/C 120/19

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus, mis käsitleb “Ettepanekut nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse direktiivi 92/12/EMÜ aktsiisiga maksustatava kauba üldise korralduse, selle kauba valdamise, liikumise ja järelvalve kohta”. COM(2004) 227 final — 2004/0072 (CNS)

111

2005/C 120/20

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus, mis käsitleb “Ettepanekut nõukogu direktiiviks, millega muudetakse direktiivi 77/388/EMÜ Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi liitumise tõttu Euroopa Liiduga”. COM(2004) 295 final

114

2005/C 120/21

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus, mis käsitleb ettepanekut Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi vastuvõtmiseks energia lõpptarbimise efektiivsuse ja energiateenuste kohta. COM(2003) 739 final — 2003/0300 (COD)

115

2005/C 120/22

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepanekut, elektrienergiaga varustamise ja infrastrutuuriinvesteeringute stabiilsuse tagamise kohta. COM(2003) 740 final — 2003/0301 (COD)

119

2005/C 120/23

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Euroopa põhiseaduse leping”

123

2005/C 120/24

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus Teemal “Keskkond kui majanduslik võimalus” (uurimuslik arvamus).

128

2005/C 120/25

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele — sotsiaalkaitse kaasajastamine kvaliteetse, kättesaadava ja jätkusuutliku tervishoiu ja pikaajalise hoolduse arendamiseks: riikide strateegiate toetamine “avatud kooskõlastusmeetodi” abil. COM(2004) 304 final

135


ET

 

Top