Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:074:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 74, 23. märts 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 74

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

48. köide
23. märts 2005


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Ettevalmistavad aktid

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

411. plenaaristung, 15.-16. september 2004

2005/C 074/1

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele: Euroopa ettevõtluse tegevuskava (COM(2004) 70 final).

1

2005/C 074/2

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus, mis käsitleb “turismipoliitikat ning avaliku ja erasektori koostööd”

7

2005/C 074/3

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus, mis käsitleb dokumenti “Ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi väljatöötamiseks mootorsõidukite tüübikinnituse kohta seoses nende taaskasutamise, ringlussevõtu ja töötlusega ning nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ muutmiseks”K(2004)162 lõplik – 2004/0053 (COD)

15

2005/C 074/4

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus, mis käsitleb ettepanekut Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovituse kohta filmipärandi ja sellega seotud tööstustegevuste konkurentsivõime küsimuses COM(2004) 171 final - 2004/0066 (COD)

18

2005/C 074/5

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus, mis käsitleb ettepanekut koostada nõukogu direktiiv ühise käibemaksusüsteemi kohta (uus redaktsioon) K(2004) 246 lõplik – 2004/0079 (CNS)

21

2005/C 074/6

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus, mis käsitleb paremat majandushaldust EL-is

23

2005/C 074/7

Euroopa majandus-ja sotsiaalkomitee arvamus, mis käsitleb “Komisjoni teatist Euroopa Nõukogule ja Parlamendile – Meie ühise tuleviku ülesehitamine: laienenud Euroopa Liidu poliitilised väljakutsed ja eelarvevahendid 2007-2013”(COM(2004) 101 final)

32

2005/C 074/8

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Naisorganisatsioonide kui mitteriiklike osalejate roll Cotonou kokkuleppe elluviimisel”

39

2005/C 074/9

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Liikudes teadus- ja arendustegevuse 7. raamprogrammi suunas: Teadusuuringute vajadus demograafilise arengu kontekstis – elukvaliteet vanaduses ja tehnoloogiavajadus”

44

2005/C 074/10

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse direktiive 66/401/EMÜ, 66/402/EÜ, 2002/54/EÜ ja 2002/57/EÜ ametliku järelevalve all tehtud kontrolli ja kolmandates riikides toodetud seemnevilja samaväärsuse kohta”K(2004) 263 (lõplik)– 2004/0086 CNS

55

2005/C 074/11

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus, mis käsitleb “Komisjoni teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile ja Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele: keskkonnaaspektide integreerimine Euroopa standardisatsiooni”(COM(2004) 130 final)

57

2005/C 074/12

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus, mis käsitleb “Põllumajandust linnalähedastes piirkondades”

62


ET

 

Top