EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:071:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 71, 22. märts 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 71

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

48. köide
22. märts 2005


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Ettevalmistavad aktid

 

Regioonide komitee

 

57. plenaaristung, 17. ja 18. november 2004. aasta

2005/C 071/1

Regioonide komitee arvamus, mis käsitleb Euroopa põhiseaduse lepingu eelnõud

1

2005/C 071/2

Regioonide komitee arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile ühe direktiiviettepaneku ja kahe soovitusettepaneku kohta, mis puudutavad kolmandate riikide kodanike lubamist Euroopa Ühendusse lihtsustatud tingimustel teadusuuringute läbiviimise eesmärgil

6

2005/C 071/3

Regioonide komitee, arvamus teemal: “Kohalik ja regionaalne omavalitsus Venemaal ning Euroopa Liidu ja Venemaa vahelise koostöö areng”

11

2005/C 071/4

Regioonide komitee arvamus, mis käsitleb “Komisjoni teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllunduse Euroopa tegevuskava kohta”

16

2005/C 071/5

Regioonide komitee arvamus: “Roheline raamat avaliku ja erasektori koostöölepete (PPP) ning ühenduse õiguse kohta riigihangete ja kontsessioonide alal”

19

2005/C 071/6

Regioonide komitee arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist “Teadus ja tehnoloogia: Euroopa tuleviku võti – suunised Euroopa tulevase teaduse toetamise poliitika koostamiseks”

22

2005/C 071/7

Regioonide komitee arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist

“Euroopa raudteesüsteemi edasine integreerimine – kolmas raudteepakett”

“Ettepanekut Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta ühenduse raudteede arendamist käsitleva nõukogu direktiivi 91/440/EMÜ muutmiseks”

“Ettepanekut Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, mis käsitleb ühenduse raudteedel vedurite ja rongide juhtimisega tegeleva raudteepersonali sertifitseerimist”

“Ettepanekut Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb reisijate õiguseid ja kohustusi rahvusvahelistel raudteeliinidel”

“Ettepanekut Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb kompensatsioone lepinguliste kvaliteedinõuete mittetäitmise korral raudtee-kaubaveol”

26

2005/C 071/8

Regioonide komitee arvamus, teemal “Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ja regioonide komiteele teemal e-tervishoid – Euroopa kodanike tervishoiu parandamine: Euroopa e-tervishoiu piirkonna tegevuskava”

30

2005/C 071/9

Regioonide komitee arvamuse eelnõu, teemal Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis rajab programmi “AKTIIVSED NOORED” perioodiks 2007 — 2013

34

2005/C 071/10

Regioonide komitee arvamus komisjoni teatise kohta “Tugevam partnerlus äärepoolseimate piirkondadega”

40

2005/C 071/11

Regioonide komitee arvamus, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepanekut, millega luuakse “Euroopa piiriülese koostöö liit”

46

2005/C 071/12

Regioonide komitee 18. novembri resolutsioon Türgi Euroopa Liiduga liitumise läbirääkimiste kohta

53

2005/C 071/13

Regioonide komitee arvamus, teemal “Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele ”Euroopa ühendamine suurel kiirusel: “siseriiklikud lairibastrateegiad”

55

2005/C 071/14

Regioonide komitee arvamus teemal “Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ja regioonide komiteele: Tegevuskava e-Euroopa 2005: ajakohastamine”

59

2005/C 071/15

Regioonide komitee arvamus, mis käsitleb rohelist raamatut “Võrdõiguslikkus ja diskrimineerimise vastu võitlemine laienenud Euroopa Liidus”

62


ET

 

Top