Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:043:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 43, 18. veebruar 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 43

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

48. köide
18. veebruar 2005


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Ettevalmistavad aktid

 

Regioonide komitee

 

56. plenaaristung, 29. ja 30. september 2004. a

2005/C 043/1

Regioonide komitee arvamus, mis käsitleb dokumenti Vahekokkuvõte Lissaboni strateegiast:

komisjoni teatis Euroopa tööhõivestrateegia elluviimise tugevdamise küsimuses

Ettepanek nõukogu otsuseks liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta

Soovitus nõukogu soovituseks liikmesriikide tööhõivepoliitika elluviimiseks

1

2005/C 043/2

Regioonide komitee arvamus teemal “Piirialatöötajad - hinnang olukorrale pärast kümmet aastat siseturgu: probleemid ja perspektiivid”

3

2005/C 043/3

Regioonide komitee arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele: Vanemate töötajate tööhõive suurendamine ja tööturult lahkumise edasilükkamine

7

2005/C 043/4

Regioonide komitee arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile: Kuritegevuse ennetamine Euroopa Liidus

10

2005/C 043/5

Regioonide komitee arvamus, mis käsitleb “Komisjoni otsuse eelnõu EÜ asutamislepingu artikli 86 sätete kohaldamise kohta riigiabile avalike teenuste kompensatsioonina, samuti direktiivi eelnõu, millega muudetakse komisjoni direktiivi 80/723/EMÜ, mis käsitleb liikmesriikide ja avalik-õiguslike ettevõtete finantssuhete läbipaistvust, ja ühenduse raamseaduse eelnõu riigiabi kohta avalike teenuste kompensatsioonina”

13

2005/C 043/6

Regioonide komitee arvamus, mis käsitleb dokumenti Ettepanek Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu direktiiviks siseturul pakutavate teenuste kohta

18

2005/C 043/7

Regioonide komitee arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist: “Euroopa Liidu patsientide mobiilsuse ja tervishoiu arengusuundade kõrgetasemelise kajastamise järelkaja” ning komisjoni teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ja regioonide komiteele: “Sotsiaalse kaitstuse moderniseerimine kvaliteetse, kättesaadava ja jätkusuutliku tervishoiu ning pikaajalise hoolduse väljaarendamiseks: toetus riiklikele strateegiatele, kasutades avatud kooskõlastusmeetodit”

22

2005/C 043/8

Regioonide komitee arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviettepaneku kohta, mis käsitleb sadamate turvalisuse parandamist

26

2005/C 043/9

Regioonide komitee arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele – Linnakeskkonna temaatilise strateegia suunas

35

2005/C 043/10

Regioonide komitee arvamus komisjoni teatise kohta Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ja regioonide komiteele, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanikukaitsealase võimekuse tugevdamist

38

2005/C 043/11

Regioonide komitee arvamus teemal “Teatis: valge raamatu ”Uus hoog Euroopa noortele“ järelmeetmed. Ettepanekud noorsoo vabatahtlike tegevuste ühiseesmärkide kohta vastusena nõukogu 27. juuni 2002. aasta resolutsioonile b Euroopa noorsooalase koostöö raamistiku kohta”“Teatis: valge raamatu ”Uus hoog Euroopa noortele“ järelmeetmed – ettepanek noorte parema mõistmise ja tundmise ühiseesmärkide kohta vastusena nõukogu 27. juuni 2002 aasta resolutsioonile Euroopa noorsooalase koostöö raamistiku kohta”

42


ET

 

Top