EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:040:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 40, 17. veebruar 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 40

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

48. köide
17. veebruar 2005


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Teave

 

Komisjon

2005/C 040/1

Euro vahetuskurss

1

2005/C 040/2

Nõukogu 27. novembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 2201/2003, (mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1347/2000) artiklile 68 vastavad kohtute ja apellatsioonimenetlustega seotud andmed

2

2005/C 040/3

Prantsuse valitsuse teatis süsivesinike geoloogilise luure, uurimise ja tootmise lubade andmis- ning kasutamistingimusi käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 1994. aasta direktiivi 94/22/EÜ kohta (Teatis käsitleb ainulitsentsi taotlemist vedelate ja gaasiliste süsivesinike uurimiseks, nn Permis de Foix'i litsents)  ( 1 )

5

2005/C 040/4

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik nr COMP/M.3561 — DEUTSCHE TELEKOM/EUROTEL) ( 1 )

7

2005/C 040/5

Teatis kehtivate subsiidiumi- ja dumpinguvastaste meetmete kohta Indiast pärit polüetüleentereftalaatkile (PET-kile) impordi suhtes ühendusse: äriühingu nimevahetuse puhul kohaldatakse individuaalseid tasakaalustava ja dumpinguvastase tollimaksu määrasid

8

 

Euroopa Keskpank

2005/C 040/6

Euroopa Keskpanga arvamus, — 4. veebruar 2005, — Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, mis käsitleb rahandussüsteemi rahapesuks, sh terrorismi rahastamiseks, kasutamise tõkestamist (KOM(2004) 448 lõplik) (CON/2005/2)

9

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

 

EFTA Kohus

2005/C 040/7

Frostating lagmannsrett'i 23. aprillil 2004. aastal tehtud otsuse kohane taotlus nõuandva arvamuse saamiseks EFTA kohtult kohtuasjas Fokus Bank ASA v Staten v/Skattedirektoratet (Kohtuasi E-1/04)

14

2005/C 040/8

Gulating lagmannsretti 3. mail 2004. aastal tehtud otsuse kohane taotlus nõuandva arvamuse saamiseks EFTA kohtult kohtuasjas Reidar Rasmussen m.fl. v Total E&P Norge AS (Kohtuasi E-2/04)

15

2005/C 040/9

Gulating lagmannsrett'i 28. mail 2004. aastal tehtud otsuse kohane taotlus nõuandva arvamuse saamiseks EFTA kohtult kohtuasjas Tsomakas Athanasios m.fl. v Staten v/Rikstrygdeverket (Kohtuasi E-3/04)

16

2005/C 040/10

Hagi, mille EFTA järelevalveamet esitas 8. novembril 2004 Liechtensteini vastu (Kohtuasi E-8/04)

17

2005/C 040/11

Hagi, mille Islandi pankurite ja väärtpaberivahendajate ühendus esitas 23. novembril 2004 EFTA järelevalveameti vastu (Kohtuasi E-9/04)

18

 

EFTA riikide alaline komitee

2005/C 040/12

Riiklik tugilabor, mis on määratud Norra poolt vastavalt nõukogu otsusele 1999/313/EÜ kahepoolmeliste karploomade bakteriaalse ja viirusliku saastatuse seire tugilaborite kohta

19

 

EFTA järelevalveamet

2005/C 040/13

Riigiabi suuniste 43. muudatus — Euroopa Vabakaubandusühenduse (EFTA) Järelevalveameti otsus ettepaneku tegemisest vajalike meetmete rakendamiseks

20

2005/C 040/14

EMAS — Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. märtsi 2001. aasta määruse (EÜ) nr 761/2001 kohaselt keskkonnajuhtimise ja keskkonnaauditite kavaga hõlmatud Norras asuvate registreeritud objektide nimekiri

21


 

III   Teatised

 

Komisjon

2005/C 040/15

IRL—Dublin: Regulaarlendude teostamine — Pakkumiskutse, mille Iirimaa on välja kuulutanud vastavalt nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike l punktile d seoses regulaarlendude teostamisega lennuliinil Kerry—Dublin, Iirimaa ( 1 )

24

2005/C 040/16

IRL—Dublin: Regulaarlendude teostamine — Pakkumiskutse, mille Iirimaa on välja kuulutanud vastavalt nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike l punktile d seoses regulaarlendude teostamisega lennuliinil Galway—Dublin, Iirimaa ( 1 )

26

2005/C 040/17

IRL—Dublin: Regulaarlendude teostamine — Pakkumiskutse, mille Iirimaa on välja kuulutanud vastavalt nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike l punktile d seoses regulaarlendude teostamisega kahel siseriiklikul lennuliinil Donegal—Dublin ja Sligo—Dublin ( 1 )

28

2005/C 040/18

IRL—Dublin: Regulaarlendude teostamine — Pakkumiskutse, mille Iirimaa on välja kuulutanud vastavalt nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike l punktile d seoses regulaarlendude teostamisega kahel lennuliinil: Knock—Dublin ja Derry—Dublin ( 1 )

30


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top