EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:114:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 114, 12. aprill 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 114

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

65. aastakäik
12. aprill 2022


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2022/590, 6. aprill 2022, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 138/2004 põllumajanduse regionaalse arvepidamise osas ( 1 )

1

 

 

OTSUSED

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu ostsus (EL) 2022/591, 6. aprill 2022, mis käsitleb Euroopa Liidu üldist keskkonnaalast tegevusprogrammi aastani 2030

22

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2022/592, 11. aprill 2022, millega rakendatakse määrust (EL) nr 359/2011, mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Iraanis

37

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/593, 1. märts 2022, millega lubatakse kasutada eeterlikku litseamarjaõli teatavate loomaliikide söödalisandina ( 1 )

44

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/594, 8. aprill 2022, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 474/2006 seoses nimekirjaga lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu või tegevuspiiranguid ( 1 )

49

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/595, 11. aprill 2022, millega muudetakse mõningaid piiravaid meetmeid käsitlevaid määrusi ja kehtestatakse nimetatud määruste lisades esitamiseks ühtne loetelu, mis sisaldab liikmesriikide pädevate ametiasutuste kontaktandmeid ja aadressi teadete saatmiseks Euroopa Komisjonile

60

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2022/596, 11. aprill 2022, millega muudetakse otsust 2011/235/ÜVJP teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Iraanis

68

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2022/597, 11. aprill 2022, millega edendatakse massihävitusrelvade leviku tõkestamise ja desarmeerimise valdkonnaga tegelevate sõltumatute mõttekodade Euroopa võrgustikku

75

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2022/598, 5. aprill 2022, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel võetav seisukoht Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga moodustatud ühiskomitees seoses nimetatud lepingu päritolureegleid käsitleva protokolli nr 4 muutmisega ning tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2020/2058 ( 1 )

88

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/599, 8. aprill 2022, vabatahtliku kava „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme (2BSvs)“ tunnustamise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2018/2001 biokütuste, vedelate biokütuste, biomasskütuste, muust kui bioloogilise päritoluga taastuvtoorainest valmistatud vedelate ja gaasiliste kütuste ning ringlussevõetud süsinikupõhiste kütuste jaoks sätestatud nõuete täitmise tõendamisel ( 1 )

173

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/600, 8. aprill 2022, vabatahtliku kava „Bonsucro EU“ tunnustamise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2018/2001 biokütuste, vedelate biokütuste, biomasskütuste, muust kui bioloogilise päritoluga taastuvtoorainest valmistatud vedelate ja gaasiliste kütuste ning ringlusse võetud süsinikupõhiste kütuste jaoks sätestatud nõuete täitmise tõendamisel ( 1 )

176

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/601, 8. aprill 2022, vabatahtliku kava „Better Biomass“ tunnustamise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2018/2001 biokütuste, vedelate biokütuste, biomasskütuste, muust kui bioloogilise päritoluga taastuvtoorainest valmistatud vedelate ja gaasiliste kütuste ning ringlusse võetud süsinikupõhiste kütuste jaoks sätestatud nõuete täitmise tõendamisel ( 1 )

179

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/602, 8. aprill 2022, vabatahtliku kava „International Sustainability & Carbon Certification- ISCC EU“ tunnustamise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2018/2001 biokütuste, vedelate biokütuste, biomasskütuste, muust kui bioloogilise päritoluga taastuvtoorainest valmistatud vedelate ja gaasiliste kütuste ning ringlussevõetud süsinikupõhiste kütuste jaoks sätestatud nõuete täitmise tõendamisel ( 1 )

182

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/603, 8. aprill 2022, kava „KZR INiG“ tunnustamise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2018/2001 biokütuste, vedelate biokütuste, biomasskütuste, muust kui bioloogilise päritoluga taastuvtoorainest valmistatud vedelate ja gaasiliste kütuste ning ringlussevõetud süsinikupõhiste kütuste jaoks sätestatud nõuete täitmise tõendamisel ( 1 )

185

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/604, 8. aprill 2022, vabatahtliku kava „Red Tractor Farm Assurance Crops and Sugar Beet Scheme“ tunnustamise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2018/2001 biokütuste, vedelate biokütuste, biomasskütuste, muust kui bioloogilise päritoluga taastuvtoorainest valmistatud vedelate ja gaasiliste kütuste ning ringlussevõetud süsinikupõhiste kütuste jaoks sätestatud nõuete täitmise tõendamisel ( 1 )

188

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/605, 8. aprill 2022, vabatahtliku kava „REDcert-EU“ tunnustamise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2018/2001 biokütuste, vedelate biokütuste, biomasskütuste, muust kui bioloogilise päritoluga taastuvtoorainest valmistatud vedelate ja gaasiliste kütuste ning ringlussevõetud süsinikupõhiste kütuste jaoks sätestatud nõuete täitmise tõendamisel ( 1 )

191

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/606, 8. aprill 2022, vabatahtliku kava „Round Table on Responsible Soy with EU RED Requirements (RTRS EU RED)“ tunnustamise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2018/2001 biokütuste, vedelate biokütuste, biomasskütuste, muust kui bioloogilise päritoluga taastuvtoorainest valmistatud vedelate ja gaasiliste kütuste ning ringlussevõetud süsinikupõhiste kütuste jaoks sätestatud nõuete täitmise tõendamisel ( 1 )

194

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/607, 8. aprill 2022, vabatahtliku kava „Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) EU RED“ tunnustamise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2018/2001 biokütuste, vedelate biokütuste, biomasskütuste, muust kui bioloogilise päritoluga taastuvtoorainest valmistatud vedelate ja gaasiliste kütuste ning ringlusse võetud süsinikupõhiste kütuste jaoks sätestatud nõuete täitmise tõendamisel ( 1 )

197

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/608, 8. aprill 2022, kava „Scottish Quality Crops Farm Assurance Scheme (SQC)“ tunnustamise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2018/2001 biokütuste, vedelate biokütuste, biomasskütuste, muust kui bioloogilise päritoluga taastuvtoorainest valmistatud vedelate ja gaasiliste kütuste ning ringlusse võetud süsinikupõhiste kütuste jaoks sätestatud nõuete täitmise tõendamisel ( 1 )

200

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/609, 8. aprill 2022, vabatahtliku kava „SuRe“ (Sustainable Resources) tunnustamise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2018/2001 biokütuste, vedelate biokütuste, biomasskütuste, muust kui bioloogilise päritoluga taastuvtoorainest valmistatud vedelate ja gaasiliste kütuste ning ringlussevõetud süsinikupõhiste kütuste jaoks sätestatud nõuete täitmise tõendamisel ( 1 )

203

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/610, 8. aprill 2022, vabatahtliku kava „Trade Assurance Scheme for Combinable Crops (TASCC)“ tunnustamise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2018/2001 biokütuste, vedelate biokütuste, biomasskütuste, muust kui bioloogilise päritoluga taastuvtoorainest valmistatud vedelate ja gaasiliste kütuste ning ringlussevõetud süsinikupõhiste kütuste jaoks sätestatud nõuete täitmise tõendamisel ( 1 )

206

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/611, 8. aprill 2022, kava „Universal Feed Assurance Scheme (UFAS)“ tunnustamise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2018/2001 biokütuste, vedelate biokütuste, biomasskütuste, muust kui bioloogilise päritoluga taastuvtoorainest valmistatud vedelate ja gaasiliste kütuste ning ringlusse võetud süsinikupõhiste kütuste jaoks sätestatud nõuete täitmise tõendamisel ( 1 )

209

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 25. veebruari 2022. aasta määruse (EL) 2022/328 (millega muudetakse määrust (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas) parandus ( ELT L 49, 25.2.2022 )

212

 

*

Komisjoni 6. aprilli 2022. aasta rakendusmääruse (EL) 2022/558 (millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit grafiitelektroodisüsteemide impordi suhtes ja nõutakse lõplikult sisse sellise impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks) parandus ( ELT L 108, 7.4.2022 )

213

 

*

Nõukogu 31. juuli 2014. aasta määruse (EL) nr 833/2014 (mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas) parandus ( ELT L 229, 31.7.2014 )

214

 

*

Nõukogu 23. juuni 2014. aasta määruse (EL) nr 692/2014 (mis käsitleb Krimmist või Sevastopolist pärit kaupade liitu importimisele kohaldatavaid piiranguid vastusena Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslikule annekteerimisele) parandus ( ELT L 183, 24.6.2014 )

215

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top