EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:325:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 325, 16. detsember 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 325

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

62. aastakäik
16. detsember 2019


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrus (EL) 2019/2144, 27. november 2019, mis käsitleb mootorsõidukite ja nende haagiste ning mootorsõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse nõudeid seoses nende üldise ohutuse ning sõitjate ja vähekaitstud liiklejate kaitsega, ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/858 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 78/2009, (EÜ) nr 79/2009 ja (EÜ) nr 661/2009 ning komisjoni määrused (EÜ) nr 631/2009, (EL) nr 406/2010, (EL) nr 672/2010, (EL) nr 1003/2010, (EL) nr 1005/2010, (EL) nr 1008/2010, (EL) nr 1009/2010, (EL) nr 19/2011, (EL) nr 109/2011, (EL) nr 458/2011, (EL) nr 65/2012, (EL) nr 130/2012, (EL) nr 347/2012, (EL) nr 351/2012, (EL) nr 1230/2012 ja (EL) 2015/166 ( 1 )

1

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/2145, 5. detsember 2019, Euroopa Liidu ja Ukraina vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelises assotsieerimislepingus sätestatud kodulinnuliha ja kodulinnulihavalmististe kaubandussoodustusi) liidu nimel sõlmimise kohta

41

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2019/2146, 26. november 2019, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1099/2008 energiastatistika kohta seoses iga-aastase ja igakuise energiastatistika ning igakuise energia kiirstatistika ajakohastamise rakendamisega ( 1 )

43

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/2147, 28. november 2019, millega muudetakse ja parandatakse rakendusmäärust (EL) 2018/659 elushobuslaste ja nende sperma, munarakkude ja embrüote liitu sissetoomise tingimuste kohta ( 1 )

99

 

*

Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2019/2148, 13. detsember 2019, milles käsitletakse erieeskirju Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 kohaselt taimede, taimsete saaduste ja muude objektide karantiinijaamadest ja kinnistest üksustest väljaviimise kohta

156

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/2149, 13. detsember 2019, millega algatatakse rakendusmääruse (EL) 2019/1379 läbivaatamine seoses uue eksportijaga, kehtestatakse ühele Hiina eksportivale tootjale Hiina Rahvavabariigist pärit jalgrataste impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks, tunnistatakse kehtetuks kõnealuse eksportiva tootja impordi suhtes kohaldatav tollimaks ja kehtestatakse kõnealuse impordi suhtes registreerimisnõue

159

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/2150, 9. detsember 2019, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta kaupade piirikontrolli tingimuste kooskõlastamise rahvusvahelise konventsiooni halduskomitees

165

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/2151, 13. detsember 2019, millega kehtestatakse liidu tolliseadustikuga ette nähtud elektrooniliste süsteemide väljaarendamise ja kasutuselevõtmise tööprogramm

168

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 15. märtsi 2019. aasta rakendusmääruse (EL) 2019/627 (milles sätestatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2017/625 ühtne praktiline kord inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametliku kontrolli tegemiseks ja millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 2074/2005 ametliku kontrolli osas) parandus ( ELT L 131, 17.5.2019 )

183

 

*

Komisjoni 8. aprilli 2019. aasta rakendusmääruse (EL) 2019/628 (milles käsitletakse teatavate loomade ja kaupade ametlike sertifikaatide näidiseid ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2074/2005 ja rakendusmäärust (EL) 2016/759 sertifikaatide näidiste osas) parandus ( ELT L 131, 17.5.2019 )

184

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst.

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top