EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:318:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 318, 10. detsember 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 318

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

62. aastakäik
10. detsember 2019


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu Rakendusmäärus (EL) 2019/2101, 9. detsember 2019, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 1183/2005 (millega kehtestatakse Kongo Demokraatliku Vabariigi suhtes kehtestatud relvaembargot rikkuvate isikute vastu suunatud teatud eripiirangud) artiklit 9

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/2102, 27. november 2019, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2015/2452 sellise teabe avalikustamise osas, mida kasutatakse edasilükkunud maksude kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse arvutamiseks ( 1 )

6

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/2103, 27. november 2019, millega muudetakse ja parandatakse rakendusmäärust (EL) 2015/2450, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses järelevalveasutustele Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kohaselt teabe esitamise vormidega ( 1 )

13

 

*

Komisjoni Määrus (EL) 2019/2104, 29. november 2019, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega 1 ja 8 ( 1 )

74

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/2105, 9. detsember 2019, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 474/2006 seoses nimekirjaga lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu või tegevuspiiranguid ( 1 )

79

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/2106, 21. november 2019, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemide sidumise lepinguga asutatud ühiskomitees seoses lepingu I ja II lisa muutmisega

96

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/2107, 28. november 2019, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni nõukogus seoses rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 9. lisa („Protseduuride lihtsustamine“) 9. peatüki läbivaatamisega broneeringuinfo standardite ja soovituslike tavade osas

117

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2019/2108, 9. detsember 2019, millega toetatakse bioloogilise ohutuse ja turvalisuse tugevdamist Ladina-Ameerikas kooskõlas massihävitusrelvade ja nende kandevahendite leviku tõkestamist käsitleva ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1540 (2004) rakendamisega

123

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2019/2109, 9. detsember 2019, millega muudetakse otsust 2010/788/ÜVJP, mis käsitleb Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

134

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2019/2110, 9. detsember 2019, Euroopa Liidu ÜJKP nõuandemissiooni kohta Kesk-Aafrika Vabariigis (EUAM RCA)

141

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2019/2111, 9. detsember 2019, millega toetatakse SEESACi poolt Kagu-Euroopas läbiviidavaid desarmeerimise ja relvastuskontrolli alaseid tegevusi, et vähendada ebaseaduslikest väike- ja kergrelvadest ning nende laskemoonast tulenevat ohtu

147

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2019/2112, 9. detsember 2019, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/2303, millega toetatakse massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia rakendamise raames ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2118 (2013) ja Süüria keemiarelvade hävitamist käsitleva OPCW täitevnõukogu otsuse EC-M-33/DEC.1 jätkuvat rakendamist

159

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2019/2113, 9. detsember 2019, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2016/2356 SEESACi poolt Kagu-Euroopa riikides läbiviidavate desarmeerimise ja relvastuskontrolli alaste tegevuste toetamise kohta ELi strateegia (väike- ja kergrelvade ning nende laskemoona ebaseadusliku hankimise ja salakaubaveo vastaseks võitluseks) raames

161

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/2114, 6. detsember 2019, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2019) 8891 all)  ( 1 )

163

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 19. märtsi 2019. aasta rakendusotsuse (EL) 2019/451 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 305/2011 toetuseks koostatud ehitustoodete harmoneeritud standardite kohta) parandus ( ELT L 077, 20.3.2019 )

185

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst.

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top