EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:270:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 270, 24. oktoober 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 270

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

62. aastakäik
24. oktoober 2019


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni Delegeeritud Määrus (EL) 2019/1755, 8. august 2019, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1059/2003 (millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS)) lisasid

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1756, 23. oktoober 2019, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 136/2004 V lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi lisamisega selliste kolmandate riikide loetellu, kust on lubatud liitu sisse tuua heina- ja põhusaadetisi ( 1 )

57

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1757, 23. oktoober 2019, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2018/659 I lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ning Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide või nende osade loetellu, kust on lubatud liitu sisse tuua elushobuslasi ning hobuslaste spermat, munarakke ja embrüoid ( 1 )

60

 

*

Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2019/1758, 23. oktoober 2019, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1251/2008 III lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ning Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetellu, kust on lubatud Euroopa Liitu sisse tuua vesiviljelusloomade partiisid ( 1 )

63

 

*

Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2019/1759, 23. oktoober 2019, millega muudetakse määruse (EL) nr 605/2010 I lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide või nende osade loetellu, kust on lubatud liitu sisse tuua inimtoiduks ettenähtud toorpiima, piimatoodete, ternespiima ja ternespiimapõhiste toodete saadetisi ( 1 )

66

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1760, 23. oktoober 2019, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 119/2009 I lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi lisamisega selliste kolmandate riikide või nende osade loetellu, kust on lubatud liitu sisse tuua looduslike jäneslaste, teatavate looduslike maismaaimetajate ja tehistingimustes peetavate küülikute liha ( 1 )

69

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1761, 23. oktoober 2019, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ning teatavate Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetellu, kust on lubatud liitu sisse tuua kodulindude ja linnukasvatussaaduste saadetisi ( 1 )

72

 

*

Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2019/1762, 23. oktoober 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 206/2010 seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ning Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide, territooriumide või nende osade loeteludesse, kust on lubatud liitu sisse tuua teatavaid loomi ja värsket liha ( 1 )

75

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/1763, 4. oktoober 2019, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel Rahvusvaheliste Raudteevedude Valitsustevahelise Organisatsiooni (OTIF) tehnikaekspertide komisjonis võetav seisukoht seoses riiklike veeremiregistrite (NVR) kirjelduse ja kaubaveo telemaatiliste seadmete ühtsete tehniliste eeskirjade (UTP TAF) teatavate muudatustega

79

 

*

Komisjoni delegeeritud otsus (EL) 2019/1764, 14. märts 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 305/2011 nende toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteemide osas, mida kohaldatakse selliste ainult kukkumise vältimiseks mõeldud piirde- ja reelingukomplektide suhtes, millele ei lange ehitise vertikaalsuunalist koormust ( 1 )

81

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1765, 22. oktoober 2019, milles sätestatakse e-tervise eest vastutavate riiklike asutuste võrgustiku loomise, haldamise ja toimimise eeskirjad ning millega tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus 2011/890/EL (teatavaks tehtud numbri C(2019) 7460 all)  ( 1 )

83

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1766, 23. oktoober 2019, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2019/436 seoses harmoneeritud standardiga EN ISO 19085-3:2017 (Arvjuhtimisega puurid ja profiilfreesid)

94

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1767, 23. oktoober 2019, millega muudetakse otsuse 2010/472/EL I ja III lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi lisamisega selliste kolmandate riikide või nende osade loeteludesse, kust on lubatud liitu sisse tuua lammaste ja kitsede spermat, munarakke ja embrüoid (teatavaks tehtud numbri C(2019) 7635 all)  ( 1 )

97

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1768, 23. oktoober 2019, millega muudetakse otsuse 2006/168/EÜ I lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ning teatavate Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide loetellu, kust on lubatud Euroopa Liitu sisse tuua veiste embrüoid (teatavaks tehtud numbri C(2019) 7636 all)  ( 1 )

100

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1769, 23. oktoober 2019, millega muudetakse otsust 2009/821/EÜ piirikontrollipunktide nimekirja ja süsteemi TRACES kuuluvate veterinaarasutuste loetelu osas (teatavaks tehtud numbri C(2019) 7637 all)  ( 1 )

103

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1770, 23. oktoober 2019, millega muudetakse otsuse 2006/766/EÜ lisasid seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide ja territooriumide loeteludesse, kust on lubatud liitu sisse tuua inimtoiduks ettenähtud kahepoolmelisi molluskeid, okasnahkseid, mantelloomi, meritigusid ja kalatooteid (teatavaks tehtud numbri C(2019) 7639 all)  ( 1 )

107

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1771, 23. oktoober 2019, millega muudetakse otsust 2011/163/EL nõukogu direktiivi 96/23/EÜ artikli 29 kohaselt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja Briti kroonile alluvate alade esitatud kavade tunnustamise kohta (teatavaks tehtud numbri C(2019) 7641 all)  ( 1 )

110

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1772 23. oktoober 2019, millega muudetakse otsuse 2007/777/EÜ II lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide või nende osade loetellu, kust on lubatud liitu sisse tuua teatavate inimtoiduks ettenähtud lihatoodete ja töödeldud magude, põite ja soolte saadetisi (teatavaks tehtud numbri C(2019) 7642 all)  ( 1 )

113

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1773, 23. oktoober 2019, millega muudetakse otsuse 2007/453/EÜ lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja Briti kroonile alluvate alade BSE staatusega (teatavaks tehtud numbri C(2019) 7643 all)  ( 1 )

116

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1774, 23. oktoober 2019, millega muudetakse otsuse 2012/137/EL I lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi lisamisega selliste kolmandate riikide või nende osade loetellu, kust on lubatud liitu sisse tuua kodusigade spermat (teatavaks tehtud numbri C(2019) 7644 all)  ( 1 )

120

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1775, 23. oktoober 2019, millega muudetakse komisjoni rakendusotsuse 2011/630/EL I lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja teatavate Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide või nende osade loetellu, kust on lubatud liitu sisse tuua koduveiste spermat (teatavaks tehtud numbri C(2019) 7647 all)  ( 1 )

123

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst.

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top