EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:251:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 251, 5. oktoober 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 251

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

61. aastakäik
5. oktoober 2018


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2018/1480, 4. oktoober 2018, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist, ning parandatakse komisjoni määrust (EL) 2017/776 ( 1 )

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2018/1481, 4. oktoober 2018, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisa ning komisjoni määruse (EL) nr 231/2012 lisa seoses oktüülgallaadi (E 311) ja dodetsüülgallaadiga (E 312) ( 1 )

13

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2018/1482, 4. oktoober 2018, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisa kofeiini ja teobromiini osas ( 1 )

19

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1483, 4. oktoober 2018, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1210/2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi piiranguid majandus- ja finantssuhetes Iraagiga

22

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1484, 4. oktoober 2018, milles käsitletakse lõssipulbri madalaimat müügihinda rakendusmäärusega (EL) 2016/2080 avatud hankemenetluse raames toimuvas kahekümne viiendas osalises hankemenetluses

24

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2018/1485, 28. september 2018, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel võetav seisukoht seoses ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe (ADR) lisades ja ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveeteedel vedamise Euroopa kokkuleppele (ADN) lisatud eeskirjades tehtavate muudatustega

25

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2018/1486, 28. september 2018, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu alusel moodustatud tolli allkomitees seoses sellega, et protokoll nr 1, milles käsitletakse mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratlust ja halduskoostöö viise, asendatakse uue protokolliga, milles osutatakse Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondlikule konventsioonile

28

 

*

Nõukogu rakendusotsus (EL) 2018/1487, 2. oktoober 2018, millega muudetakse rakendusotsust 2009/1013/EL, mille kohaselt antakse Austria Vabariigile luba jätkuvalt kohaldada meedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklitest 168 ja 168a

33

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top