EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:340:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 340, 15. detsember 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 340

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

59. köide
15. detsember 2016


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Teatis ühelt poolt Ghana ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise vahepealse majanduspartnerluslepingu ajutise kohaldamise kohta

1

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/2250, 4. oktoober 2016, millega kehtestatakse tagasiheitekava teatava põhjalähedase püügi puhul Põhjameres ja ICESi IIa rajooni liidu vetes

2

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/2251, 4. oktoober 2016, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad riskimaandamismeetmeid börsiväliste tuletislepingute puhul, mida ei kliirita keskse vastaspoole kaudu ( 1 )

9

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2252, 1. detsember 2016, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Oliva di Gaeta (KPN)]

47

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2253, 14. detsember 2016, millega avatakse teatavatele Lõuna-Aafrikast pärit põllumajandustoodetele ja töödeldud põllumajandustoodetele liidu tariifikvoodid ning sätestatakse nende haldamine

48

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2254, 14. detsember 2016, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

57

 

 

OTSUSED

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2016/2255, 7. detsember 2016, millega võetakse vastu kolmandate riikide panused Euroopa Liidu ÜJKP sõjalisse väljaõppemissiooni Kesk-Aafrika Vabariigis (EUTM RCA) (EUTM RCA/2/2016)

59

 

 

SOOVITUSED

 

*

Komisjoni soovitus (EL) 2016/2256, 8. detsember 2016, mis on adresseeritud liikmesriikidele ja milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 604/2013 kohaste Kreekale üleandmiste taasalustamist

60

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 17. juuni 2016. aasta määruse (EL) 2016/1015 (millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate 1-naftüülatseetamiidi, 1-naftüüläädikhappe, kloridasooni, fluasifop-P, fuberidasooli, mepikvaadi ja tralkoksüdiimi jääkide piirnormidega) parandus ( ELT L 172, 29.6.2016 )

72

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top