EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:141:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 141, 28. mai 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 141

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

59. köide
28. mai 2016


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2016/837, 21. aprill 2016, Euroopa Liidu, Islandi, Liechtensteini Vürstiriigi ja Norra Kuningriigi vahelist EMP finantsmehhanismi aastateks 2014–2021 käsitleva lepingu, Norra Kuningriigi ja Euroopa Liidu vahelist Norra finantsmehhanismi aastateks 2014–2021 käsitleva lepingu, Euroopa Majandusühenduse ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu lisaprotokolli ning Euroopa Majandusühenduse ja Islandi vahelise lepingu lisaprotokolli Euroopa Liidu nimel allakirjutamise ja ajutise kohaldamise kohta

1

 

 

Euroopa Liidu, Islandi, Liechtensteini Vürstiriigi ja Norra Kuningriigi vaheline leping EMP finantsmehhanismi kohta aastateks 2014–2021

3

 

 

Norra Kuningriigi ja Euroopa Liidu vaheline leping Norra finantsmehhanismi kohta aastateks 2014–2021

11

 

 

Euroopa Majandusühenduse ja Islandi Vabariigi vahelise lepingu lisaprotokoll

18

 

 

Euroopa Majandusühenduse ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu lisaprotokoll

22

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2016/838, 23. mai 2016, ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise assotsieerimislepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

26

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2016/839, 23. mai 2016, ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise assotsieerimislepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

28

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2016/840, 27. mai 2016, millega rakendatakse määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias

30

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2016/841, 27. mai 2016, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 329/2007, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

36

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/842, 27. mai 2016, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 167/2008 seoses koktsidiostaatikumi loa hoidja nime ja koktsidiostaatikumi kaubanimega ( 1 )

47

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/843, 27. mai 2016, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

49

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv (EL) 2016/844, 27. mai 2016, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/45/EÜ reisilaevade ohutuseeskirjade ja -nõuete kohta ( 1 )

51

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2016/845, 23. mai 2016, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel võetav seisukoht ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahelise raamlepinguga moodustatud ühiskomitees seoses ühiskomitee töökorra vastuvõtmise ning töörühmade moodustamise ja nende pädevuse kindlaksmääramisega

66

 

*

Liikmesriikide valitsuste esindajate otsus (EL, Euratom) 2016/846, 24. mai 2016, millega nimetatakse ametisse Üldkohtu kohtunikud

76

 

*

Liikmesriikide valitsuste esindajate otsus (EL, Euratom) 2016/847, 24. mai 2016, millega nimetatakse ametisse Üldkohtu kohtunik

77

 

*

Nõukogu otsus (EL, Euratom) 2016/848, 25. mai 2016, millega nimetatakse ametisse Taani Kuningriigi esitatud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liige

78

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2016/849, 27. mai 2016, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2013/183/ÜVJP

79

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2016/850, 27. mai 2016, millega muudetakse otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid

125

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/851, 26. mai 2016, millega muudetakse otsuse 2009/719/EÜ lisa seoses loa andmisega Horvaatiale iga-aastase BSE seireprogrammi läbivaatamiseks (teatavaks tehtud numbri C(2016) 3097 all)  ( 1 )

131

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top