EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:336:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 336, 23. detsember 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 336

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

58. köide
23. detsember 2015


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/2436, 16. detsember 2015, kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ( 1 )

1

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2015/2437, 14. detsember 2015, Euroopa Liidu ja siniuim-tuuni kaitse komisjoni (CCSBT) vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (mis käsitleb liidu liikmesust siniuim-tuuni kaitse konventsiooni laiendatud komisjonis) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

27

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/2438, 12. oktoober 2015, millega kehtestatakse tagasiheitekava teatava põhjalähedase püügi puhul loodepiirkonna vetes

29

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/2439, 12. oktoober 2015, millega kehtestatakse tagasiheitekava teatava põhjalähedase püügi puhul edelapiirkonna vetes

36

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/2440, 22. oktoober 2015, millega kehtestatakse tagasiheitekava teatava põhjalähedase püügi puhul Põhjameres ja ICESi IIa rajooni liidu vetes

42

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2015/2441, 18. detsember 2015, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga 27 ( 1 )

49

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2442, 22. detsember 2015, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

54

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2015/2443, 11. detsember 2015, seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise assotsieerimislepinguga moodustatud assotsiatsiooninõukogus seoses assotsieerimislepingu V jaotisega

56

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/2444, 17. detsember 2015, millega kehtestatakse liikmesriikidele teatavate loomahaiguste ja zoonooside riiklike likvideerimis-, tõrje- ja järelevalveprogrammide esitamise standardnõuded ühenduse rahalise toetuse saamiseks ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2008/425/EÜ (teatavaks tehtud numbri C(2015) 9192 all)  ( 1 )

59

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

*

ELi – Moldova Vabariigi assotsiatsiooninõukogu otsus nr 1/2015, 18. detsember 2015, ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise assotsieerimislepingu V jaotise kohaldamise kohta kogu Moldova Vabariigi territooriumil [2015/2445]

93

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top