EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:239:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 239, 15. september 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 239

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

58. köide
15. september 2015


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/1513, 9. september 2015, millega muudetakse direktiivi 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohta ning direktiivi 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta ( 1 )

1

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2015/1514, 14. september 2015, millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

30

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/1515, 5. juuni 2015, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 pensioniskeemidega seotud üleminekuperioodide pikendamise osas ( 1 )

63

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/1516, 10. juuni 2015, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1303/2013 kehtestatakse kindel määr Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest rahastatavatele tegevustele teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni sektoris

65

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1517, 11. september 2015, millega muudetakse 236. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

67

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1518, 14. september 2015, millega pärast aegumise läbivaatamist vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 11 lõikele 2 kehtestatakse Ameerika Ühendriikidest pärit biodiislikütuse impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks

69

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1519, 14. september 2015, millega pärast aegumise läbivaatamist vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 597/2009 artiklile 18 kehtestatakse Ameerika Ühendriikidest pärit biodiislikütuse impordi suhtes lõplikud tasakaalustavad tollimaksud

99

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1520, 14. september 2015, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

140

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2015/1521, 14. september 2015, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2013/320/ÜVJP füüsilise julgeoleku ja varude haldamisega seotud tegevuse toetamiseks, et vähendada Liibüas ja selle piirkonnas väike- ja kergrelvade ning nende laskemoonaga ebaseaduslikult kauplemise ohtu

142

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2015/1522, 14. september 2015, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel riigihankekomitees võetav seisukoht, mis käsitleb Moldova Vabariigi ühinemist läbi vaadatud riigihankelepinguga

144

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2015/1523, 14. september 2015, millega kehtestatakse rahvusvahelise kaitse valdkonnas ajutised meetmed Itaalia ja Kreeka toetamiseks

146

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2015/1524, 14. september 2015, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

157

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top