EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:167:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 167, 1. juuli 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 167

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

58. köide
1. juuli 2015


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2015/1039, 30. juuni 2015, millega muudetakse määrust (EL) nr 748/2012 katselendude osas ( 1 )

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2015/1040, 30. juuni 2015, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate asoksüstrobiini-, dimoksüstrobiini-, fluroksüpüüri-, metoksüfenosiidi-, metrafenooni-, oksadiargüüli- ja tribenuroonijääkide piirnormidega ( 1 )

10

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2015/1041, 30. juuni 2015, millega ei lubata esitada toidu kohta teatavaid tervisealaseid väiteid, mis ei osuta haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele ( 1 )

57

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1042, 30. juuni 2015, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 250/2009 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 295/2008 (ettevõtluse struktuurstatistika kohta)) II lisa seoses tegevusaladel põhineva toodete klassifikaatori läbivaatamisest tuleneva tehnilise vormingu kohandusega ( 1 )

61

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1043, 30. juuni 2015, milles käsitletakse loa andmist Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135) abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi (EC 3.2.1.8) valmistise kasutamiseks broilerkanade, broilerkalkunite, munakanade, võõrutatud põrsaste, nuumsigade ja vähe levinud kodulinnuliikide nuum- ja munalindude söödalisandina ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 2148/2004, (EÜ) nr 828/2007 ja (EÜ) nr 322/2009 (loa omanik Huvepharma NV) ( 1 )

63

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1044, 30. juuni 2015, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

67

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

*

ELi-Colombia-Peruu kaubanduskomitee otsus nr 1/2014, 16. mai 2014, ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu artikli 13 lõike 1 punktis j osutatud kaubanduskomitee kodukorra vastuvõtmine [2015/1045]

69

 

*

ELi-Colombia-Peruu kaubanduskomitee otsus nr 2/2014, 16. mai 2014, ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu artikli 13 lõike 1 punktis h ja artiklis 315 osutatud vahekohtu töökorra ja vahekohtunike tegevusjuhendi vastuvõtmine [2015/1046]

75

 

*

ELi-Colombia-Peruu kaubanduskomitee otsus nr 3/2014, 16. mai 2014, ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu artikli 304 lõigetes 1 ja 4 osutatud vahekohtunike nimekirja kehtestamine [2015/1047]

85

 

*

ELi-Colombia-Peruu kaubanduskomitee otsus nr 4/2014, 16. mai 2014, ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu artikli 284 lõikes 6 osutatud kaubanduse ja säästva arengu eksperdirühma kodukorra vastuvõtmine [2015/1048]

88

 

*

ELi-Colombia-Peruu kaubanduskomitee otsus nr 5/2014, 16. mai 2014, ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu artikli 284 lõikes 3 osutatud kaubandust ja säästvat arengut käsitleva jaotisega hõlmatud valdkondade eksperdirühma loomine [2015/1049]

92

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top