EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:134:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 134, 7. mai 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 134

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

57. köide
7. mai 2014


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

 

2014/252/EL

 

*

Nõukogu otsus, 14. aprill 2014, Euroopa Liidu ja Türgi Vabariigi vahelise riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtmise lepingu sõlmimise kohta

1

 

 

Euroopa Liidu ja Türgi Vabariigi vaheline riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtmise leping

3

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 462/2014, 5. mai 2014, millega kiidetakse heaks põhiaine Equisetum arvense L. kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 ( 1 )

28

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 463/2014, 5. mai 2014, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 223/2014 (mis käsitleb Euroopa abifondi enim puudustkannatavate isikute jaoks) liikmesriikide ja komisjoni vahelise elektroonilise andmevahetussüsteemi suhtes kohaldatavad tingimused

32

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 464/2014, 6. mai 2014, millega tehakse erand nõukogu määrusest (EÜ) nr 1967/2006 seoses teatavates Hispaania (Kataloonia) territoriaalvetes tobiate (Gymnammodytes cicerelus ja G. semisquamatus) ja mudilate (Aphia minuta ja Crystalogobius linearis) püüdmiseks kasutatavate paadinootade miinimumkaugusega rannikust ja vee miinimumsügavusega nende kasutamisel

37

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 465/2014, 6. mai 2014, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

40

 

 

OTSUSED

 

 

2014/253/EL

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 16. aprill 2014, Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2012/004 ES/Grupo Santana, Hispaania)

42

 

 

2014/254/EL

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 16. aprill 2014, Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2012/007, IT/VDC Technologies, Itaalia)

44

 

 

2014/255/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 29. aprill 2014, millega kehtestatakse liidu tolliseadustikku käsitlev tööprogramm

46

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top