EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:352:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 352, 24. detsember 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2013.352.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 352

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

56. köide
24. detsember 2013


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1407/2013, 18. detsember 2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (1)

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1408/2013, 18. detsember 2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes põllumajandussektoris

9

 

*

Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 1409/2013, 28. november 2013, maksete statistika kohta (EKP/2013/43)

18

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1410/2013, 23. detsember 2013, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

45

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1411/2013, 23. detsember 2013, millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud alates 1. jaanuarist 2014

47

 

 

OTSUSED

 

 

2013/797/EL

 

*

Nõukogu rakendusotsus, 16. detsember 2013, millega rakendatakse nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määrust (EL) nr 1024/2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga

50

 

*

Nõukogu otsus 2013/798/ÜVJP, 23. detsember 2013, Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta

51

 

 

2013/799/EL

 

*

Komisjoni otsus, 17. detsember 2013, siseriikliku üleminekukava kohta, mille Hispaania Kuningriik esitas kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/75/EL (tööstusheidete kohta) artikliga 32 (teatavaks tehtud numbri C(2013) 9089 all)

53

 

 

2013/800/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 18. detsember 2013, liidu rahalise toetuse kohta, mida antakse 2013. aastal Prantsusmaal, Madalmaades, Saksamaal, Portugalis ja Hispaanias taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide vastu võitlemiseks tehtud kulutuste katmiseks (teatavaks tehtud numbri C(2013) 8999 all)

58

 

 

2013/801/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 23. detsember 2013, millega asutatakse Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet ning tunnistatakse kehtetuks otsusega 2008/593/EÜ muudetud otsus 2007/60/EÜ

65

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

 

2013/802/EL

 

*

ELi–Iraagi koostöönõukogu otsus nr 1/2013, 8. oktoober 2013, koostöönõukogu ja koostöökomitee töökordade vastuvõtmise kohta

68

 

 

2013/803/EL

 

*

ELi-Iraagi koostöönõukogu otsus nr 2/2013, 8. oktoober 2013, kolme spetsialiseerunud allkomitee moodustamise ja nende pädevuste kindlaksmääramise kohta

74

 

*

ELi ja Maroko Assotsiatsiooninõukogu Soovitus nr 1/2013, 16. detsember 2013, milles käsitletakse edasijõudnud riigi staatusest tuleneva, Euroopa naabruspoliitikaga hõlmatud ELi ja Maroko tegevuskava (2013–2017) rakendamist

78

 

 

2013/804/EL

 

*

Ühenduse ja Šveitsi maismaatranspordi komitee otsus nr 1/2013, 6. detsember 2013, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise kaupade ja reisijate raudtee- ja maanteeveo kokkuleppe 1. Lisa

79

 

 

Parandused

 

*

Parandus nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määruses (EÜ) nr 1256/2008, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks teatavate rauast või legeerimata terasest keevistorude impordi suhtes, mis on pärit Valgevenest, Hiina Rahvavabariigist ja Venemaalt, pärast määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 5 kohast menetlust; mis on pärit Taist, pärast sama määruse artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist; mis on pärit Ukrainast, pärast sama määruse artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist ja artikli 11 lõike 3 kohast vahepealset läbivaatamist; ja millega lõpetatakse Bosniast ja Hertsegoviinast ning Türgist pärit sama toote importi käsitlevad menetlused (ELT L 343, 19.12.2008, lk 1)

88

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top