EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:319:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 319, 2. detsember 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2011.319.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 319

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

54. köide
2. detsember 2011


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

 

2011/780/EL

 

*

Nõukogu otsus, 28. november 2011, Euroopa Liidu võetava seisukoha kohta EMP Ühiskomitees seoses EMP lepingu XIII lisa („Transport”) muutmisega

1

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 1244/2011, 1. detsember 2011, millega rakendatakse määrust (EL) nr 442/2011 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Süürias

8

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 1245/2011, 1. detsember 2011, millega rakendatakse määrust (EL) nr 961/2010, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

11

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1246/2011, 29. november 2011, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [„Mantecados de Estepa” (KGT)]

32

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1247/2011, 29. november 2011, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

34

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1248/2011, 29. november 2011, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

37

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1249/2011, 29. november 2011, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

39

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1250/2011, 29. november 2011, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [„Πατάτα Νάξου” („Patata Naxou”) (KGT)]

41

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1251/2011, 30. november 2011, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2004/17/EÜ, 2004/18/EÜ ja 2009/81/EÜ seoses riigihankemenetluste suhtes kohaldatavate piirmääradega (1)

43

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1252/2011, 30. november 2011, millega keelatakse Madalmaade lipu all sõitvatel laevadel merikuratlaste püük VII püügipiirkonnas

45

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1253/2011, 1. detsember 2011, millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 2305/2003, (EÜ) nr 969/2006, (EÜ) nr 1067/2008 ja (EÜ) nr 1064/2009, millega avatakse kolmandatest riikidest imporditava teravilja liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

47

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1254/2011, 1. detsember 2011, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

49

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus 2011/781/ÜVJP, 1. detsember 2011, Euroopa Liidu politseimissiooni (EUPM) kohta Bosnias ja Hertsegoviinas

51

 

*

Nõukogu otsus 2011/782/ÜVJP, 1. detsember 2011, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2011/273/ÜVJP

56

 

*

Nõukogu otsus 2011/783/ÜVJP, 1. detsember 2011, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

71

 

 

2011/784/EL

 

*

Komisjoni otsus, 25. august 2011, mis käsitleb Läti antud riigiabi C 39/09 (ex N 385/09) „Ventspilsi sadama infrastruktuuri riiklik rahastamine” (teatavaks tehtud numbri K(2011) 6043 all)  (1)

92

 

 

2011/785/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 28. november 2011, millega muudetakse otsust 2008/911/EÜ, millega kehtestatakse traditsioonilistes taimsetes ravimites kasutatavate taimsete ainete, valmististe ja nende segude loetelu (teatavaks tehtud numbri K(2011) 7382 all)  (1)

102

 

 

2011/786/EL

 

*

Komisjoni otsus, 29. november 2011, ohutusnõuete kohta, millele peavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/95/EÜ kohaselt vastama jalgrattaid, väikelaste jalgrattaid ja jalgrataste pakiraame käsitlevad Euroopa standardid (1)

106

 

 

2011/787/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 29. november 2011, millega lubatakse liikmesriikidel võtta ajutiselt Egiptuse suhtes erakorralisi meetmeid haigusetekitaja Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. leviku takistamiseks (teatavaks tehtud numbri K(2011) 8618 all)

112

 

 

2011/788/EL

 

*

Euroopa Keskpanga otsus, 3. november 2011, millega muudetakse otsust EKP/2010/23 eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade emissioonitulu jaotuse kohta (EKP/2011/18)

116

 

 

2011/789/EL

 

*

Euroopa Keskpanga otsus, 16. november 2011, millega kehtestatakse väärtpaberite keskdepositooriumidele TARGET2-Securities teenustele juurdepääsu kõlblikkuskriteeriumide rakendamise üksikasjalikud eeskirjad ja kord (EKP/2011/20)

117

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top