EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:276:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 276, 21. oktoober 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2011.276.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 276

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

54. köide
21. oktoober 2011


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 1048/2011, 20. oktoober 2011, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1763/2004, millega kehtestatakse teatud eripiirangud, millega toetatakse endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu (EJRK) volituste tõhusat rakendamist

1

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 1049/2011, 20. oktoober 2011, millega rakendatakse määruse (EL) nr 753/2011 (milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis) artikli 11 lõiget 1

2

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1050/2011, 20. oktoober 2011, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [„Darjeeling” (KGT)]

5

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1051/2011, 20. oktoober 2011, millega rakendatakse Euroopa turismistatistikat käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 692/2011 seoses kvaliteediandmete struktuuriga ja andmete edastamisega (1)

13

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1052/2011, 20. oktoober 2011, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

22

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1053/2011, 20. oktoober 2011, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist ja selliste impordiõiguste andmist, mille kohta on esitatud taotlused 2011. aasta oktoobri seitsmel esimesel päeval määruse (EÜ) nr 616/2007 alusel avatud kodulinnuliha tariifikvootide raames

24

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1054/2011, 20. oktoober 2011, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2011. aasta oktoobri esimese seitsme päeva jooksul määruse (EÜ) nr 620/2009 alusel hallatavate kõrgekvaliteedilise veiseliha imporditariifikvootide raames

26

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1055/2011, 20. oktoober 2011, millega määratakse kindlaks piima ja piimatoodete eksporditoetused

27

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1056/2011, 20. oktoober 2011, millega kehtestatakse kodulinnuliha eksporditoetused

31

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1057/2011, 20. oktoober 2011, millega kehtestatakse munade eksporditoetused

33

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1058/2011, 20. oktoober 2011, millega määratakse kindlaks eksporditoetused sealihasektoris

35

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1059/2011, 20. oktoober 2011, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes 2011/12. turustusaastaks rakendusmäärusega (EL) nr 971/2011 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse

37

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1060/2011, 20. oktoober 2011, millega kinnitatakse kodulinnuliha- ja munasektorite ning ovoalbumiini tüüpilised hinnad ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95

39

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1061/2011, 20. oktoober 2011, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditava piima ja piimasaaduste suhtes kohaldatavad toetusemäärad

41

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1062/2011, 20. oktoober 2011, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate munade ja munarebude suhtes kohaldatavad toetusemäärad

44

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus 2011/697/ÜVJP, 20. oktoober 2011, millega muudetakse otsust 2011/621/ÜVJP, millega pikendatakse Aafrika Liitu nimetatud Euroopa Liidu eriesindaja volitusi

46

 

*

Nõukogu rakendusotsus 2011/698/ÜVJP, 20. oktoober 2011, millega rakendatakse nõukogu otsust 2011/486/ÜVJP, milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis

47

 

*

Nõukogu rakendusotsus 2011/699/ÜVJP, 20. oktoober 2011, millega rakendatakse otsust 2010/788/ÜVJP, mis käsitleb Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

50

 

 

2011/700/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 20. oktoober 2011, millega muudetakse rakendusotsust 2011/303/EL kohaldamiskuupäeva osas (teatavaks tehtud numbri K(2011) 7373 all)

62

 

 

Parandused

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 2010. aasta direktiivis 2010/84/EL (millega muudetakse ravimiohutuse järelevalve osas direktiivi 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta) parandus (ELT L 348, 31.12.2010)

63

 

*

Nõukogu 14. aprilli 2008. aasta määruse (EÜ) nr 361/2008 (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus)) parandus (ELT L 121, 7.5.2008)

63

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top