EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:328:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 328, 15. detsember 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2009.328.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 328

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

52. köide
15. detsember 2009


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1215/2009, 30. november 2009, millega kehtestatakse erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud maade ja territooriumide suhtes

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1216/2009, 30. november 2009, millega nähakse ette põllumajandussaaduste töötlemisel saadud teatavate kaupadega kauplemise kord

10

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1217/2009, 30. november 2009, millega luuakse Euroopa Ühenduse põllumajanduslike majapidamiste tulusid ja majandustegevust käsitlevate raamatupidamisandmete kogumise võrk

27

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2009/947/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 30. november 2009, Euroopa Ühenduse ja Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse vahelise lennuühenduse teatavaid aspekte käsitleva lepingu sõlmimise kohta

39

 

 

LEPINGUD

 

 

Nõukogu

 

*

Teade ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahelise isikute vaba liikumist käsitleva lepingu protokolli jõustumise kohta, mis käsitleb Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia osalemist lepingus seoses nende ühinemisega Euroopa Liiduga

40

 

*

Teade Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppe 11. lisa muutmist käsitleva Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise kokkuleppe jõustumise kohta

41

 

 

III   Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU VI JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Nõukogu raamotsus 2009/948/JSK, 30. november 2009, kohtualluvuskonfliktide vältimise ja lahendamise kohta kriminaalmenetluses

42

 

*

Nõukogu otsus 2009/949/JSK, 30. november 2009, Europoli personali põhipalkade ja toetuste kohandamise kohta

48

 

 

V   Alates 1. detsembrist 2009 Euroopa Liidu lepingu, Euroopa Liidu toimimise lepingu ja Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud õigusaktid

 

 

ÕIGUSAKTID, MILLE AVALDAMINE ON KOHUSTUSLIK

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 1218/2009, 14. detsember 2009, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

50

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1219/2009, 14. detsember 2009, milles sätestatakse Horvaatiast, Bosnia ja Hertsegoviinast, endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist, Serbiast, Kosovost ja Montenegrost pärit „baby beef”-toodete tariifikvootide üksikasjalikud rakenduseeskirjad 2010. aastal

52

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1220/2009, 14. detsember 2009, millega 117. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

66

 

 

ÕIGUSAKTID, MILLE AVALDAMINE EI OLE KOHUSTUSLIK

 

 

2009/950/EL

 

*

Euroopa Ülemkogu otsus, mis on tehtud kokkuleppel komisjoni presidendiga, 4. detsember 2009, millega nimetatakse ametisse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja

69

 

 

2009/951/EL

 

*

Komisjoni otsus, 14. detsember 2009, millega muudetakse otsuse 2006/766/EÜ (millega kehtestatakse loetelu kolmandate riikide ja territooriumide kohta, millest on lubatud importida kahepoolmelisi molluskeid, okasnahkseid, mantelloomi, meritigusid ja kalatooteid) I ja II lisa (teatavaks tehtud numbri K(2009) 9870 all)  (1)

70

 

 

2009/952/EL

 

*

Komisjoni otsus, 14. detsember 2009, millega muudetakse otsust 2008/855/EÜ loomatervishoiualaste tõrjemeetmete kohta seoses sigade klassikalise katkuga teatavates liikmesriikides (teatavaks tehtud numbri K(2009) 9909 all)  (1)

76

 

 

2009/953/EL

 

*

Komisjoni otsus, 14. detsember 2009, millega muudetakse otsust 2007/716/EÜ seoses teatavate Bulgaaria liha- ja piimasektori ettevõtetega (teatavaks tehtud numbri K(2009) 9906 all)  (1)

78

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 3. detsembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 1205/2008 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega) parandused (ELT L 326, 4.12.2008)

83

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top