EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:164:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 164, 26. juuni 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2009.164.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 164

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

52. köide
26. juuni 2009


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 550/2009, 25. juuni 2009, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 551/2009, 25. juuni 2009, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta selle V ja VI lisa (pindaktiivsete ainete erand) kohandamiseks (1)

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 552/2009, 22. juuni 2009, millega muudetakse XVII lisa Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) (1)

7

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 553/2009, 25. juuni 2009, millega avatakse eripakkumismenetlus Ungari sekkumisameti valduses oleva 2007/2008. turustusaastale eelnenud aastatest pärineva maisisaagi edasimüügiks ühenduse turul

32

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 554/2009, 25. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2597/2001 seoses teatavate endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist pärit veinide tariifikvootidega

35

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 555/2009, 25. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 318/2007, milles sätestatakse loomatervishoiunõuded ja karantiinitingimused teatavate lindude impordil ühendusse (1)

37

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 556/2009, 25. juuni 2009, impordilitsentside väljaandmise kohta määrusega (EÜ) nr 431/2008 avatud külmutatud veiseliha tariifikvoodi raames esitatud taotluste alusel ajavahemikuks 1. juulist 2009 kuni 30. juunini 2010

38

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 557/2009, 25. juuni 2009, impordilitsentside väljaandmise kohta määrusega (EÜ) nr 412/2008 avatud töötlemiseks ette nähtud külmutatud veiseliha tariifikvoodi raames esitatud taotluste alusel ajavahemikuks 1. juulist 2009 kuni 30. juunini 2010

39

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 558/2009, 25. juuni 2009, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes 2008/2009. turustusaastaks määrusega (EÜ) nr 945/2008 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse

40

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/49/EÜ, 18. juuni 2009, millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ seoses teatavate avalikustamisnõuetega, mida kohaldatakse keskmise suurusega äriühingute suhtes, ja kohustusega koostada konsolideeritud aastaaruanded (1)

42

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/54/EÜ, 18. juuni 2009, loodusliku mineraalvee kasutamise ja turustamise kohta (Uuesti sõnastatud) (1)

45

 

*

Komisjoni direktiiv 2009/70/EÜ, 25. juuni 2009, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada toimeainete hulka difenaakum, didetsüüldimetüülammooniumkloriid ja väävel (1)

59

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Komisjon

 

 

2009/492/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 22. juuni 2009, komisjoni rahalise toetuse kohta sihtfondi 911100MTF/INT/003/EEC (TFEU 970089129) suu- ja sõrataudivastase võitluse toetuseks väljaspool ühendust

64

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top