EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:151:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 151, 16. juuni 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2009.151.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 151

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

52. köide
16. juuni 2009


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 499/2009, 11. juuni 2009, millega laiendatakse Hiina Rahvavabariigist pärit käsikahveltõstukite ja nende oluliste osade impordi suhtes määrusega (EÜ) nr 1174/2005 kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu Taist lähetatud sama toote impordile, olenemata sellest, kas see deklareeritakse Taist pärinevana või mitte

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 500/2009, 11. juuni 2009, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1212/2005, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit valandite impordi suhtes

6

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 501/2009, 15. juuni 2009, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) artikli 2 lõiget 3 ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2009/62/EÜ

14

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 502/2009, 15. juuni 2009, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

17

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 503/2009, 15. juuni 2009, millega määratakse kindlaks alates 16. juunist 2009 kohaldatavad teraviljasektori impordimaksud

19

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 504/2009, 15. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 546/2003, teatava teabe andmise kohta, mis on seotud nõukogu määruste (EMÜ) nr 2771/75, (EMÜ) nr 2777/75 ja (EMÜ) nr 2783/75 kohaldamisega muna- ja kodulinnulihasektoris

22

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 505/2009, 15. juuni 2009, millega kohandatakse AKV protokolli ja Indiaga sõlmitud kokkuleppe kohaselt imporditava roosuhkru kohustuslikke tarnekoguseid tarneperioodiks 2008/2009 ja 1. juulil 2009 algavaks tarneperioodiks

23

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 506/2009, 15. juuni 2009, millega registreeritakse garanteeritud traditsiooniliste eritunnuste registrisse nimetus „Olej rydzowy” (GTE)

26

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 507/2009, 15. juuni 2009, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus „Abbacchio Romano” (KGT)

27

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 508/2009, 15. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 543/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 (teatavate kodulinnuliha turustusnormide kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad

28

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu ja komisjon

 

 

2009/463/EÜ, Euratom

 

*

Nõukogu ja komisjoni otsus, 18. mai 2009, ühenduse seisukoha kohta, mis käsitleb ELi ja Albaania stabiliseerimis- ja assotsieerimisnõukogu otsust, millega võetakse vastu nimetatud nõukogu töökord, sealhulgas stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitee töökord

31

 

 

Komisjon

 

 

2009/464/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 15. juuni 2009, millega tunnistatakse põhimõtteliselt täielikuks toimik, mis on esitatud üksikasjalikuks läbivaatamiseks seoses fluopüraami võimaliku kandmisega nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse (teatavaks tehtud numbri K(2009) 4437 all)  (1)

37

 

 

Euroopa Keskpank

 

 

2009/465/EÜ

 

*

Euroopa Keskpanga otsus, 9. juuni 2009, millega muudetakse otsust EKP/2007/7, TARGET2-ECB tingimused (EKP/2009/13)

39

 

 

III   Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Nõukogu ühismeede 2009/466/ÜVJP, 15. juuni 2009, millega muudetakse ja pikendatakse ühismeedet 2007/405/ÜVJP julgeolekusektori reformi alase Euroopa Liidu politseimissiooni ja selle õigusalase kontaktüksuse kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis (EUPOL RD Congo)

40

 

*

Nõukogu ühismeede 2009/467/ÜVJP, 15. juuni 2009, millega nimetatakse ametisse Euroopa Liidu eriesindaja Pakistanis ja Afganistanis ja tunnistatakse kehtetuks ühismeede 2009/135/ÜVJP

41

 

*

Nõukogu ühine seisukoht 2009/468/ÜVJP, 15. juuni 2009, millega ajakohastatakse ühist seisukohta 2001/931/ÜVJP terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta ning tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2009/67/ÜVJP

45

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 17. detsembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 1276/2008 (toetust või muid summasid saavate põllumajandustoodete ekspordi füüsiliste kontrollidega teostatava järelevalve kohta) parandus (ELT L 339, 18.12.2008)

51

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top