EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:025:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 25, 29. jaanuar 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 25

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

52. köide
29. jaanuar 2009


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 85/2009, 19. jaanuar 2009, millega muudetakse teatavate finantsjuhtimist käsitlevate sätete osas määrust (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 86/2009, 28. jaanuar 2009, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

4

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 87/2009, 28. jaanuar 2009, milles käsitletakse riisi impordilitsentside väljaandmist määruse (EÜ) nr 327/98 alusel 2009. aasta jaanuari alaperioodiks avatud tariifikvootide raames

6

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 88/2009, 28. jaanuar 2009, millega kehtestatakse jaotuskoefitsient ajavahemikus 19.–23. jaanuar 2009 taotletud impordilitsentside väljaandmise kohta suhkrusektori toodete jaoks tariifikvootide ja sooduslepingute alusel

9

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 89/2009, 28. jaanuar 2009, millega avatakse 2009. aasta tariifikvoot teatavate nõukogu määrusega (EÜ) nr 3448/93 hõlmatud põllumajandussaaduste töötlemisel saadud Norrast pärit kaupade importimiseks Euroopa Ühendusse

14

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2009/75/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 18. detsember 2008, Euroopa Ravimiameti haldusnõukogu nelja liikme ametisse nimetamise kohta

16

 

 

2009/76/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 20. jaanuar 2009, millega muudetakse otsust 1999/70/EÜ riikide keskpankade välisaudiitorite kohta Bank Ċentrali ta’ Malta/Malta Keskpanga välisaudiitori osas

17

 

 

Komisjon

 

 

2009/77/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 23. jaanuar 2009, millega luuakse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Komitee (1)

18

 

 

2009/78/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 23. jaanuar 2009, millega luuakse Euroopa Pangandusjärelevalve Komitee (1)

23

 

 

2009/79/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 23. jaanuar 2009, millega luuakse Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Komitee (1)

28

 

 

IV   Muud aktid

 

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

 

 

EMP ühiskomitee

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 127/2008, 5. detsember 2008, millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu VII lisa (kutsekvalifikatsiooni vastastikune tunnustamine)

33

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 128/2008, 5. detsember 2008, millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XIII lisa (transport)

35

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 129/2008, 5. detsember 2008, millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XIII lisa (transport)

36

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 130/2008, 5. detsember 2008, millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XXI lisa (statistika)

38

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 131/2008, 5. detsember 2008, millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XXI lisa (statistika)

40

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top