EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:340:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 340, 19. detsember 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 340

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

51. köide
19. detsember 2008


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1286/2008, 16. detsember 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 193/2007, millega kehtestatakse teatava Indiast pärit polüetüleentereftalaadi impordi suhtes lõplik tasakaalustav tollimaks, ja määrust (EÜ) nr 192/2007, millega kehtestatakse teatava, muu hulgas Indiast pärit polüetüleentereftalaadi impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1287/2008, 18. detsember 2008, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

13

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1288/2008, 18. detsember 2008, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes 2008/2009. turustusaastaks määrusega (EÜ) nr 945/2008 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse

15

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1289/2008, 12. detsember 2008, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 809/2004 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/71/EÜ) prospekte ja reklaami käsitlevaid sätteid (1)

17

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1290/2008, 18. detsember 2008, mis käsitleb Lactobacillus rhamnosus’e (CNCM-I-3698) ja Lactobacillus farciminis’e (CNCM-I-3699) preparaadi (Sorbiflore) lubamist söödalisandina (1)

20

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1291/2008, 18. detsember 2008 milles käsitletakse teatavate kolmandate riikide salmonella kontrolli programmide heakskiitmist kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 2160/2003 ning loetletakse teatavate kolmandate riikide linnugripi seire programmid ning millega muudetakse määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa (1)

22

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1292/2008, 18. detsember 2008, mis käsitleb Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol and Ecobiol plus) lubamist söödalisandina (1)

36

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1293/2008, 18. detsember 2008, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 ja Levucell SC10 ME) uue kasutusviisi lubamise kohta söödalisandina (1)

38

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1294/2008, 18. detsember 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 318/2007, milles sätestatakse loomatervishoiunõuded ja karantiinitingimused teatavate lindude impordil ühendusse (1)

41

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1295/2008, 18. detsember 2008, humala importimise kohta kolmandatest riikidest (kodifitseeritud versioon)

45

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1296/2008, 18. detsember 2008, millega kehtestatakse tariifikvootide üksikasjalikud rakenduseeskirjad Hispaaniasse imporditava maisi ja sorgo ning Portugali imporditava maisi kohta (kodifitseeritud versioon)

57

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv 2008/123/EÜ, 18. detsember 2008, millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitlevat nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ selle II ja VII lisa kohandamiseks tehnika arenguga (1)

71

 

*

Komisjoni direktiiv 2008/124/EÜ, 18. detsember 2008, millega lubatakse teatavate söödakultuuride ning õli- ja kiudtaimede liikide seemne turustamist ainult juhul, kui see on ametlikult sertifitseeritud „eliitseemne” või „sertifitseeritud seemnena” (kodifitseeritud versioon) (1)

73

 

 

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU ÜHISELT VASTU VÕETUD OTSUSED

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1297/2008/EÜ, 16. detsember 2008, Euroopa ettevõtlus- ja kaubandusstatistika kaasajastamise programmi (MEETS) kohta (1)

76

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1298/2008/EÜ, 16. detsember 2008, millega kehtestatakse tegevusprogramm Erasmus Mundus (2009–2013) eesmärgiga parandada kõrghariduse kvaliteeti ja edendada kultuuridevahelist mõistmist kolmandate riikidega tehtava koostöö kaudu (1)

83

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Komisjon

 

 

2008/960/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 8. detsember 2008, mille kohaselt ühenduse rahastamine ei kata teatavaid kulutusi, mida liikmesriigid on teinud Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatisrahastu ja Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) raames (teatavaks tehtud numbri K(2008) 7820 all)

99

 

 

2008/961/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 12. detsember 2008, teatavate kolmanda riigi raamatupidamisstandardite ja rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite kasutamise kohta konsolideeritud raamatupidamisaruannete koostamisel kolmandate riikide väärtpaberiemitentide poolt (teatavaks tehtud numbri K(2008) 8218 all)  (1)

112

 

 

2008/962/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 15. detsember 2008, millega muudetakse otsuseid 2001/405/EÜ, 2002/255/EÜ, 2002/371/EÜ, 2002/740/EÜ, 2002/741/EÜ, 2005/341/EÜ ja 2005/343/EÜ, et pikendada teatavatele toodetele ühenduse ökomärgise andmise ökoloogiliste kriteeriumide kehtivust (teatavaks tehtud numbri K(2008) 8442 all)  (1)

115

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top