EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:335:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 335, 13. detsember 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 335

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

51. köide
13. detsember 2008


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1241/2008, 12. detsember 2008, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1242/2008, 8. detsember 2008, millega kehtestatakse ühenduse põllumajandusettevõtete liigitus

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1243/2008, 12. detsember 2008, millega muudetakse direktiivi 2006/141/EÜ III ja VI lisa teatavate imiku piimasegude koostisnõuete osas (1)

25

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1244/2008, 12. detsember 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1614/2000, millega sätestatakse üldise soodustuste süsteemi raames kehtestatud päritolustaatusega toodete määratluse erandid määrusest (EMÜ) nr 2454/93, et võtta arvesse Kambodža eriolukorda teatavate tekstiiltoodete ühendusse eksportimisel

28

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1245/2008, 12. detsember 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1615/2000, millega sätestatakse üldise soodustuste süsteemi raames kehtestatud päritolustaatusega toodete määratluse erandid määrusest (EMÜ) nr 2454/93, et võtta arvesse Nepali eriolukorda teatavate tekstiiltoodete ühendusse eksportimisel

30

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1246/2008, 12. detsember 2008, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 479/2008 artikli 23 lõiget 2 ning II ja III lisa seoses veinituru ühise korralduse vahendite ümberpaigutamisega maaelu arengusse

32

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1247/2008, 11. detsember 2008, millega kehtestatakse erandid määrustest (EÜ) nr 2402/96, (EÜ) nr 2058/96, (EÜ) nr 2305/2003, (EÜ) nr 955/2005, (EÜ) nr 969/2006, (EÜ) nr 1918/2006, (EÜ) nr 1964/2006, (EÜ) nr 1002/2007, (EÜ) nr 27/2008 ja (EÜ) nr 1067/2008 seoses impordilitsentsi taotluste esitamise ja impordilitsentside väljaandmise kuupäevadega 2009. aastal maguskartuli, maniokitärklise, manioki, teravilja, riisi ja oliiviõli tariifikvootide raames ning määrustest (EÜ) nr 382/2008, (EÜ) nr 1518/2003, (EÜ) nr 596/2004 ja (EÜ) nr 633/2004 seoses ekspordilitsentside väljaandmise kuupäevadega 2009. aastal veise-, vasika- ja sealiha, munade ning kodulinnuliha sektoris

35

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2008/939/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 8. detsember 2008, Euroopa Ühenduse ja Valgevene Vabariigi vahelisele kirjavahetuse vormis lepingu (millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Valgevene Vabariigi vahel sõlmitud tekstiiltoodetega kauplemise lepingut) allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta

39

Kirjavahetuse vormis leping Euroopa Ühenduse ja Valgevene Vabariigi vahel, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Valgevene Vabariigi vahel sõlmitud tekstiiltoodetega kauplemise lepingut

41

 

 

Komisjon

 

 

2008/940/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 21. oktoober 2008, millega sätestatakse aruandluse standardnõuded teatavate loomahaiguste ja zoonooside riiklike ühenduse kaasrahastatavate likvideerimis-, tõrje- ja seireprogrammide jaoks (teatavaks tehtud numbri K(2008) 6032 all)  (1)

61

 

 

2008/941/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 8. detsember 2008, nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse teatavate toimeainete kandmata jätmise kohta ja neid toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tühistamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2008) 7803 all)  (1)

91

 

 

2008/942/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 9. detsember 2008, millega kohandatakse kolmandates riikides töötavate Euroopa ühenduste ametnike, ajutiste teenistujate ja lepinguliste teenistujate töötasu suhtes alates 1. augustist 2007, 1. septembrist 2007, 1. oktoobrist 2007, 1. novembrist 2007, 1. detsembrist 2007 ja 1. jaanuarist 2008 kohaldatavaid paranduskoefitsiente

94

 

 

2008/943/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 12. detsember 2008, kondiõli nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmata jätmise ja kõnealust toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tühistamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2008) 8083 all)  (1)

97

 

 

III   Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Nõukogu ühine seisukoht 2008/944/ÜVJP, 8. detsember 2008, millega määratletakse sõjatehnoloogia ja -varustuse ekspordi kontrolli reguleerivad ühiseeskirjad

99

 

 

 

*

Märkus lugejale (vt tagakaane sisekülge)

s3

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top