EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:109:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 109, 19. aprill 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 109

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

51. köide
19. aprill 2008


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 348/2008, 18. aprill 2008, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 349/2008, 18. aprill 2008, küüslaugu impordilitsentside väljaandmise kohta alaperioodil 1. juunist kuni 31. augustini 2008

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 350/2008, 18. aprill 2008, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes määrusega (EÜ) nr 1109/2007 2007/2008. turustusaastaks kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse

5

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 351/2008, 16. aprill 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/36/EÜ seoses ühenduse lennujaamu kasutavate õhusõidukite seisuplatsil kontrollimise prioriteediks seadmisega (1)

7

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 352/2008, 18. aprill 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1580/2007 kurkide ja kirsside (välja arvatud hapukirsid) suhtes kohaldatavate täiendavate tollimaksude käivituslävede osas

9

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 353/2008, 18. aprill 2008, millega kehtestatakse rakenduseeskirjad selle kohta, kuidas taotleda tervisealaste väidete esitamise lubasid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1924/2006 artiklis 15 sätestatu kohaselt (1)

11

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv 2008/49/EÜ, 16. aprill 2008, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/36/EÜ II lisa seoses ühenduse lennujaamu kasutavate õhusõidukite seisuplatsil kontrollimist käsitlevate kriteeriumitega (1)

17

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2008/318/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 7. aprill 2008, millega Itaalial lubatakse kindlaksmääratud geograafilistes piirkondades kohaldada gaasiõli ja kütteks kasutatava veeldatud naftagaasi (LPG) vähendatud maksumäärasid vastavalt direktiivi 2003/96/EÜ artiklile 19

27

 

 

2008/319/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 14. aprill 2008, millega muudetakse otsust 2000/265/EÜ finantsmääruse kehtestamise kohta, mis reguleerib eelarveküsimusi seoses nõukogu asepeasekretäri hallatavate, tema nimel teatavate liikmesriikide eest sõlmitud lepingutega, mis käsitlevad Schengeni keskkonna sideinfrastruktuuri (SISNET) paigaldamist ja toimimist

30

 

 

Komisjon

 

 

2008/320/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 25. märts 2008, millega määratakse kindlaks bromometaani kogused, mida lubatakse kasutada kriitilisel otstarbel ühenduses 2008. aasta 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini vastavalt määrusele (EÜ) nr 2037/2000 osoonikihti kahandavate ainete kohta (teatavaks tehtud numbri K(2008) 1053 all)

32

 

 

2008/321/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 8. aprill 2008, mille järgi ühenduse rahastamine ei kata teatavaid kulutusi, mida liikmesriigid on teinud Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatisrahastust ja Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) (teatavaks tehtud numbri K(2008) 1283 all)

35

 

 

2008/322/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 18. aprill 2008, otsuse 2006/502/EÜ (millega nõutakse liikmesriikidelt meetmete võtmist, et tagada üksnes lastekindlate tulemasinate turuleviimine ning keelustada uudsete tulemasinate turuleviimine) kehtivuse pikendamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2008) 1442 all)  (1)

40

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top