EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:284:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 284, 30. oktoober 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 284

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

50. köide
30. oktoober 2007


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1272/2007, 29. oktoober 2007, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1273/2007, 29. oktoober 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1914/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1405/2006 (millega sätestatakse erimeetmed Egeuse mere väikesaarte põllumajanduse toetamiseks) üksikasjalikud rakenduseeskirjad

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1274/2007, 29. oktoober 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2104/2004, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 639/2004 üksikasjalikud rakenduseeskirjad ühenduse äärepoolseimates piirkondades registreeritud kalalaevastike haldamise kohta

6

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1275/2007, 29. oktoober 2007, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 (millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad) IX lisa (1)

8

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1276/2007, 29. oktoober 2007, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1782/2003, nõukogu määrust (EÜ) nr 247/2006 ja komisjoni määrust (EÜ) nr 552/2007 eelarve ülemmäärade kinnitamise osas 2007. aastaks

11

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1277/2007, 29. oktoober 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1438/2003, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2371/2002 III peatükis määratletud ühenduse laevastikupoliitika rakenduseeskirjad

14

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1278/2007, 29. oktoober 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 318/2007, milles sätestatakse loomatervishoiunõuded ja karantiinitingimused teatavate lindude impordil ühendusse (1)

20

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu 23. juuli 2007. aasta otsuse 2007/543/EÜ (Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise kohta Euroopa Politseiameti konventsiooniga (Europoli konventsiooniga)) Addendum (ELT L 200, 1.8.2007)

26

 

 

Komisjon

 

 

2007/697/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 22. oktoober 2007, millega lubatakse Iirimaa taotletud erand vastavalt nõukogu direktiivile 91/676/EMÜ veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest (teatavaks tehtud numbri K(2007) 5095 all)

27

 

 

2007/698/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 29. oktoober 2007, millega muudetakse otsust 2007/116/EÜ seoses 116ga algavate täiendavate reserveeritud numbrite kasutuselevõtuga (teatavaks tehtud numbri K(2007) 5139 all)  (1)

31

 

 

2007/699/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 29. oktoober 2007, millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/33/EMÜ, et pikendada kolmandatest riikidest pärinevate köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali imporditingimusi käsitleva erandi kehtivusaega (teatavaks tehtud numbri K(2007) 5218 all)

33

 

 

SUUNISED

 

 

Euroopa Keskpank

 

 

2007/700/EÜ

 

*

Euroopa Keskpanga suunis, 20. september 2007, millega muudetakse suunise EKP/2000/7 (eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta) I ja II lisa (EKP/2007/10)

34

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top