EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:172:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 172, 30. juuni 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 172

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

50. köide
30. juuni 2007


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 753/2007, 28. juuni 2007, ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Gröönimaa kohaliku valitsuse vahelise kalandusalase partnerluslepingu sõlmimise kohta

1

Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Gröönimaa kohaliku valitsuse vaheline kalandusalane partnerlusleping

4

Protokoll, millega määratakse kindlaks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Gröönimaa kohaliku valitsuse vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus

9

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 754/2007, 28. juuni 2007, millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1941/2006, (EÜ) nr 2015/2006 ja (EÜ) nr 41/2007 teatavate kalavarude püügivõimaluste ning -tingimuste osas

26

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 755/2007, 29. juuni 2007, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

39

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 756/2007, 29. juuni 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike rakenduseeskirjade kohta

41

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 757/2007, 29. juuni 2007, teatavate söödalisandite kasutamise alalise lubamise kohta (1)

43

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 758/2007, 29. juuni 2007, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 3149/92, millega kehtestatakse ühenduses enim puudustkannatavatele isikutele sekkumisvarudest pärit toiduainete tarnimise üksikasjalikud eeskirjad

47

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 759/2007, 29. juuni 2007, millega avatakse Islandilt pärit vorstide impordi tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine

48

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 760/2007, 29. juuni 2007, millega 80. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001

50

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 761/2007, 29. juuni 2007, millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud alates 1. juulist 2007

52

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 762/2007, 29. juuni 2007, millega määratakse teravilja ning nisu- ja rukkijahu ning nisu- ja rukkitangude eksporditoetused

55

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 763/2007, 29. juuni 2007, millega kehtestatakse teraviljatoetuse korrigeeriv summa

57

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 764/2007, 29. juuni 2007, millega määratakse kindlaks linnaste eksporditoetused

59

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 765/2007, 29. juuni 2007, millega määratakse kindlaks linnaste eksporditoetuse suhtes kohaldatav korrigeeriv summa

61

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 766/2007, 29. juuni 2007, millega kehtestatakse toetused teravilja- ja riisisektori toodetele, mida tarnitakse ühenduse ja riiklike toiduabiprogrammide raames

63

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 767/2007, 29. juuni 2007, millega määratakse kindlaks suurim toetus koore, või ja kontsentreeritud või puhul määruse (EÜ) nr 1898/2005 II peatükis sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 34. individuaalseks pakkumiskutseks

65

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 768/2007, 29. juuni 2007, millega määratakse kindlaks madalaim müügihind või puhul määruses (EÜ) nr 1898/2005 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 34. individuaalseks pakkumiskutseks

66

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 769/2007, 29. juuni 2007, millega kehtestatakse või madalaim müügihind 66. individuaalse pakkumise kutse puhul, mis on väljastatud määruses (EÜ) nr 2771/1999 osutatud alalise pakkumiskutse alusel

68

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 770/2007, 29. juuni 2007, impordilitsentside väljaandmise kohta määrusega (EÜ) nr 529/2007 avatud külmutatud veiseliha tariifikvoodi raames esitatud taotluste alusel ajavahemikuks 1. juuli 2007 kuni 30. juuni 2008

69

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 771/2007, 29. juuni 2007, impordilitsentside väljaandmise kohta määrusega (EÜ) nr 545/2007 avatud töötlemiseks ette nähtud külmutatud veiseliha tariifikvoodi raames esitatud taotluste alusel ajavahemikuks 1. juuli 2007 kuni 30. juuni 2008

70

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv 2007/42/EÜ, 29. juuni 2007, toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud regenereeritud tsellulooskilest materjalide ja esemete kohta (kodifitseeritud versioon) (1)

71

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Komisjon

 

 

2007/452/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 29. juuni 2007, millega parandatakse komisjoni direktiivi 2006/132/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada toimeainete hulka protsümidoon (teatavaks tehtud numbri K(2007) 3066 all)  (1)

83

 

 

2007/453/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 29. juuni 2007, millega määratakse BSE ohu alusel liikmesriikide, kolmandate riikide või nende piirkondade BSE staatus (teatavaks tehtud numbri K(2007) 3114 all)  (1)

84

 

 

2007/454/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 29. juuni 2007, millega muudetakse otsust 2006/415/EÜ, milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses alatüüpi H5N1 kuuluva kõrge patogeensusega linnugripiga ühenduses (teatavaks tehtud numbri K(2007) 3183 all)  (1)

87

 

 

III   Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Nõukogu otsus 2007/455/ÜVJP, 25. juuni 2007, ühise seisukoha 2004/161/ÜVJP, millega pikendatakse Zimbabwe vastu suunatud piiravaid meetmeid, rakendamise kohta

89

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top