EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:151:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 151, 13. juuni 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 151

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

50. köide
13. juuni 2007


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 643/2007, 11. juuni 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 41/2007 seoses Rahvusvahelise Atlandi Tuunikaitse Komisjoni soovitatud hariliku tuuni varude taastamise kavaga

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 644/2007, 12. juuni 2007, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

17

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 645/2007, 12. juuni 2007, millega määratakse kindlaks AKV riikidest ja Indiast pärineva toor-roosuhkru lõplik lisakogus rafineerimistehaste varustamiseks 2006/2007. turustusaastal

19

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 646/2007, 12. juuni 2007, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2160/2003 seoses ühenduse eesmärgiga vähendada Salmonella Enteritidis'e ja Salmonella Typhimurium'i esinemissagedust broileritel ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1091/2005 (1)

21

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 647/2007, 12. juuni 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2229/2004, milles sätestatakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi neljanda etapi täiendavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad (1)

26

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 648/2007, 11. juuni 2007, millega Hispaania lipu all sõitvatel laevadel keelatakse kalju-tömppeakala püük ICES piirkondades Vb, VI ja VII (ühenduse veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla)

28

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 649/2007, 12. juuni 2007, millega Hispaania lipu all sõitvatele alustele kehtestatakse süvalesta püügikeeld ICESi II ja IV püügipiirkonnas ning ICESi VI püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelistes vetes

30

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2007/401/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 25. mai 2007, Regioonide Komitee Belgia asendusliikme ametisse nimetamise kohta

32

 

 

Komisjon

 

 

2007/402/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 6. detsember 2006, mis käsitleb Saksamaa kavandatavat riigiabi nr C 6/2006 (ex N 417/2005) laevatehasele Volkswerft Stralsund (teatavaks tehtud numbri K(2006) 5790 all)  (1)

33

 

 

2007/403/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 20. detsember 2006, millega koondumine kuulutatakse kokkusobivaks ühisturu ja EMP lepinguga (Juhtum nr COMP/M.4215 – Glatfelter/Crompton Assets) (teatavaks tehtud numbri K(2006) 6764 all)  (1)

41

 

 

2007/404/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 12. juuni 2007, millega lubatakse liikmesriikidel pikendada uue toimeaine novaluroon ajutisi kasutuslube (teatavaks tehtud numbri K(2007) 2454 all)  (1)

45

 

 

III   Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Nõukogu ühismeede 2007/405/ÜVJP, 12. juuni 2007, julgeolekusektori reformi alase politseimissiooni ja selle õigusalase kontaktüksuse kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis (EUPOL Kinshasa)

46

 

*

Nõukogu ühismeede 2007/406/ÜVJP, 12. juuni 2007, Kongo Demokraatliku Vabariigi (KDV) julgeolekusektori reformide alase Euroopa Liidu nõustamis- ja abimissiooni (EUSEC RD Congo) kohta

52

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top