EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:094:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 94, 04. aprill 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 94

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

50. köide
4. aprill 2007


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 374/2007, 3. aprill 2007, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 375/2007, 30. märts 2007, millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 1702/2003, millega nähakse ette õhusõidukite ja nendega seotud toodete, osade ja seadmete lennukõlblikkuse ja keskkonnaohutuse sertifitseerimise ning projekteerimis- ja tootjaorganisatsioonide sertifitseerimise rakenduseeskirjad (1)

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 376/2007, 30. märts 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2042/2003 õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse ning sellega tegelevate organisatsioonide ja isikute sertifitseerimise kohta (1)

18

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 377/2007, 29. märts 2007, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

20

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv 2007/20/EÜ, 3. aprill 2007, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, kandes toimeaine diklofluaniidi selle I lisasse (1)

23

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2007/210/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 19. märts 2007, Euroopa Ühenduse ja Malaisia valitsuse vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu allakirjutamise ja ajutise kohaldamise kohta

26

Euroopa Ühenduse ja Malaisia valitsuse vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping

28

 

 

Komisjon

 

 

2007/211/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 27. märts 2007, oluliseks kasutuseks lubatud kontrollitavate ainete koguste jaotamise kohta ühenduses 2007. aastal vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 2037/2000 (teatavaks tehtud numbri K(2007) 1285 all)  (1)

39

 

 

2007/212/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 2. aprill 2007, millega muudetakse otsust 2003/248/EÜ seoses teatavate nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ sätete suhtes kehtestatud ajutiste erandite kehtivuse pikendamisega Argentinast pärit ja istutamiseks ettenähtud maasikataimede (Fragaria L.), välja arvatud seemnete puhul (teatavaks tehtud numbri K(2007) 1428 all)

52

 

 

2007/213/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 2. aprill 2007, millega muudetakse otsust 2007/31/EÜ, millega sätestatakse üleminekumeetmed seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 853/2004 hõlmatud teatavate liha- ja piimasektori toodete lähetamisega Bulgaariast teistesse liikmesriikidesse (teatavaks tehtud numbri K(2007) 1443 all)  (1)

53

 

 

2007/214/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 3. aprill 2007, millega lõpetatakse Ameerika Ühendriikidest, Hiina Rahvavabariigist, Türgist, Ukrainast ja Venemaalt pärit pentaerütritooli importi käsitlev dumpinguvastane menetlus

55

 

 

LEPINGUD

 

 

Nõukogu

 

*

Teave jõustumise kuupäeva kohta: tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide kätteandmise leping Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vahel

70

 

*

Teave jõustumise kuupäeva kohta: Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vaheline leping, mis käsitleb kohtualluvust ja kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist tsiviil- ja kaubandusasjades

70

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 30. märtsi 2007. aasta direktiivi 2007/19/EÜ (millega muudetakse direktiivi 2002/72/EÜ toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastmaterjalide ja -esemete kohta ja nõukogu direktiivi 85/572/EMÜ, millega sätestatakse toiduga kokkupuutumiseks mõeldud plastmaterjalide ja -esemete koostisainete migratsiooni testimiseks kasutatavate mudelainete nimekiri) parandus (ELT L 91, 31.3.2007)

71

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top