EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:078:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 78, 17. märts 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 78

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

50. köide
17. märts 2007


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 280/2007, 16. märts 2007, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 281/2007, 16. märts 2007, millega määratakse kindlaks madalaim müügihind või puhul määruses (EÜ) nr 1898/2005 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 27. individuaalseks pakkumiskutseks

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 282/2007, 16. märts 2007, millega määratakse kindlaks suurim toetus koore, või ja kontsentreeritud või puhul määruses (EÜ) nr 1898/2005 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 27. individuaalseks pakkumiskutseks

5

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 283/2007, 16. märts 2007, millega määratakse kindlaks suurim toetus kontsentreeritud või jaoks määruses (EÜ) nr 1898/2005 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 27. individuaalseks pakkumiskutseks

7

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 284/2007, 16. märts 2007, millega kehtestatakse või madalaim müügihind 59. individuaalse pakkumise kutse puhul, mis on väljastatud määruses (EÜ) nr 2771/1999 osutatud alalise pakkumiskutse alusel

8

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 285/2007, 16. märts 2007, millega määratakse kindlaks, millises ulatuses võib heaks kiita nõukogu määruses (EÜ) nr 1233/2006 sätestatud korra alusel märtsis 2007 esitatud teatavate sealihatoodete impordilitsentsi taotlusi

9

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 286/2007, 16. märts 2007, millega määratakse kindlaks, millises ulatuses võib heaks kiita tariifikvootidega sätestatud korra alusel märtsis 2007 esitatud teatavate sealihasektori toodete impordilitsentsi taotlused ajavahemikuks 1. aprill–30. juuni 2007

11

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 287/2007, 16. märts 2007, millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2377/90 (milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes) II lisa seoses ženšenni ning sellest saadavate standarditud ekstraktide ja preparaatidega (1)

13

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 288/2007, 16. märts 2007, milles sätestatakse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise tõttu võetavad üleminekumeetmed seoses teatavatele piima- ja munatoodetele eksporditoetuste andmise nõuetega vastavalt määrusele (EÜ) nr 1043/2005

15

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 289/2007, 16. märts 2007, millega Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise tõttu Euroopa Liiduga kohandatakse määrust (EÜ) nr 1301/2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi

17

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 290/2007, 16. märts 2007, millega määratakse kindlaks nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 artiklis 19 osutatud protsendimäär 2007/2008. turustusaastaks

20

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 291/2007, 16. märts 2007, millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 272/2007, millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud alates 16. märtsist 2007

24

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2007/168/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 22. veebruar 2007, millega nimetatakse ametisse Ühenduse Sordiameti asejuhataja

27

 

 

Komisjon

 

 

2007/169/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 16. märts 2007, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/17/EÜ (millega kooskõlastatakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate ostjate hankemenetlused) artikli 30 lõike 1 kohaldamise kohta teatavate kulleri- ja pakiteenuste suhtes Taanis (teatavaks tehtud numbri K(2007) 840 all)  (1)

28

 

 

LEPINGUD

 

 

Nõukogu

 

*

Teade Euroopa Ühenduse ja Maroko Kuningriigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu jõustumiskuupäeva kohta

31

 

*

Teave Euroopa Ühenduse ning Bosnia ja Hertsegoviina vahelise Bosnia ja Hertsegoviina ühenduse programmides osalemise üldpõhimõtteid käsitleva raamkokkuleppe jõustumise kuupäeva kohta

31

 

 

Parandused

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta direktiivi 2006/52/EÜ (millega muudetakse direktiivi 95/2/EÜ toiduainetes kasutatavate lisaainete (välja arvatud värv- ja magusainete) kohta ning direktiivi 94/35/EÜ toiduainetes kasutatavate magusainete kohta) parandus (ELT L 204, 26.7.2006)

32

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top