EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:062:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 62, 01. märts 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 62

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

50. köide
1. märts 2007


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 212/2007, 28. veebruar 2007, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 213/2007, 28. veebruar 2007, millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud alates 1. märtsist 2007

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 214/2007, 28. veebruar 2007, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik

6

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 215/2007, 28. veebruar 2007, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1177/2003 (tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta) rakendamise kohta seoses ülemäärast võlgnevust ja majanduslikku tõrjutust käsitleva teiseste sihtmuutujate loeteluga (1)

8

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 216/2007, 28. veebruar 2007, millega algatatakse uurimine seoses võimaliku kõrvalehoidmisega teatavate Indiast pärit grafiitelektroodisüsteemide impordi suhtes nõukogu määrusega (EÜ) nr 1629/2004 kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest teatava Indiast pärit tehisgrafiidi impordi kaudu ning kehtestatakse kõnealuse impordi suhtes registreerimisnõue

16

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 217/2007, 28. veebruar 2007, millega algatatakse uurimine seoses võimaliku kõrvalehoidmisega teatavate Indiast pärit grafiitelektroodisüsteemide impordi suhtes nõukogu määrusega (EÜ) nr 1628/2004 kehtestatud tasakaalustusmeetmetest teatava Indiast pärit tehisgrafiidi impordi kaudu ning kehtestatakse kõnealuse impordi suhtes registreerimisnõue

19

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 218/2007, 28. veebruar 2007, millega avatakse veine hõlmavad ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

22

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Komisjon

 

 

2007/141/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 26. veebruar 2007, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märts 2004. aasta direktiivi 2004/17/EÜ (millega kooskõlastatakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate ostjate hankemenetlused) artikli 30 lõike 1 kohaldamise kohta elektri ja gaasiga varustamise suhtes Inglismaal, Šotimaal ja Walesis (teatavaks tehtud numbri K(2007) 559 all)  (1)

23

 

 

2007/142/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 28. veebruar 2007, millega luuakse ühenduse veterinaariaalane hädaabirühm, kes aitab komisjoni liikmesriikide ja kolmandate riikide toetamisel teatavate loomahaigustega seotud veterinaarküsimustes

27

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top