EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:049:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 49, 17. veebruar 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 49

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

50. köide
17. veebruar 2007


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 153/2007, 16. veebruar 2007, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 154/2007, 16. veebruar 2007, millega määratakse kindlaks madalaim müügihind või puhul määruses (EÜ) nr 1898/2005 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 25. individuaalseks pakkumiskutseks

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 155/2007, 16. veebruar 2007, millega määratakse kindlaks suurim toetus koore, või ja kontsentreeritud või puhul määruses (EÜ) nr 1898/2005 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 25. individuaalseks pakkumiskutseks

5

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 156/2007, 16. veebruar 2007, millega määratakse kindlaks suurim toetus kontsentreeritud või jaoks määruses (EÜ) nr 1898/2005 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 25. individuaalseks pakkumiskutseks

7

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 157/2007, 16. veebruar 2007, millega kehtestatakse või madalaim müügihind 57. individuaalse pakkumise kutse puhul, mis on väljastatud määruses (EÜ) nr 2771/1999 osutatud alalise pakkumiskutse alusel

8

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 158/2007, 16. veebruar 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1358/2003 seoses ühenduse lennujaamade loendiga (1)

9

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Komisjon

 

 

2007/114/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 8. veebruar 2007, millega muudetakse otsust 2005/56/EÜ, millega hariduse, audiovisuaalvaldkonna ja kultuuriga seotud ühenduse tegevuse juhtimiseks asutatakse vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 58/2003 Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus (1)

21

 

 

2007/115/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 12. veebruar 2007, millega muudetakse otsust 2004/432/EÜ kolmandate riikide esitatud jääkide seire kavade tunnustamise kohta vastavalt nõukogu direktiivile 96/23/EÜ (teatavaks tehtud numbri K(2007) 403 all)  (1)

25

 

 

2007/116/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 15. veebruar 2007, millega reserveeritakse riigisisene numeratsiooniala algusega “116” sotsiaalse väärtusega ühtlustatud teenuste ühtlustatud numbritele (teatavaks tehtud numbri K(2007) 249 all)  (1)

30

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 14. veebruari 2007. aasta määruse (EÜ) nr 138/2007 (millega määratakse kindlaks 2007. aasta jaanuaris esitatud teatavate kodulinnulihatoodete impordilitsentsitaotluste heakskiitmise ulatus määruse (EÜ) nr 1431/94 raames) parandus (ELT L 43, 15.2.2007)

34

 

*

Nõukogu 19. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1997/2006 (millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2092/91 põllumajandustoodete mahepõllundustootmise ning põllumajandustoodete ja toiduainete puhul sellele viitavate märgiste kohta) parandus (ELT L 379, 28.12.2006)

34

 

*

Nõukogu 22. juuli 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1435/2003 Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta parandus (ELT L 207, 18.8.2003) (Eestikeelne eriväljaanne, 17. Ettevõtlusalased õigusaktid, 1. köide, lk 280)

35

 

*

Nõukogu 25. septembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1425/2006 (millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks teatavate Hiina Rahvavabariigist ja Taist pärinevate kilekottide impordi suhtes ja lõpetatakse menetlus teatavate Malaisiast pärinevate kilekottide impordi suhtes) parandus (ELT L 270, 29.9.2006)

36

 

*

Nõukogu 12. aprilli 2005. aasta määruse (EÜ) nr 603/2005 (millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1346/2000 maksejõuetusmenetluse kohta A, B ja C lisas esitatud maksejõuetusmenetluste, likvideerimismenetluste ja likvideerijate loetelu) parandused (ELT L 100, 20.4.2005)

36

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top