EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:379:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 379, 28. detsember 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 379

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
28. detsember 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1997/2006, 19. detsember 2006, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2092/91 põllumajandustoodete mahepõllundustootmise ning põllumajandustoodete ja toiduainete puhul sellele viitavate märgiste kohta ( 1 )

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr. 1998/2006, 15. detsember 2006, milles käsitletakse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes

5

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1999/2006, 20. detsember 2006, millega kehtestatakse ajutine dumpinguvastane tollimaks teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit sadulate impordi suhtes

11

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2000/2006, 20. detsember 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1870/2005 seoses Bulgaaria ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemisega

37

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2001/2006, 21. detsember 2006, millega Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise tõttu Euroopa Liiduga kohandatakse määrust (EÜ) nr 2295/2003, millega kehtestatakse munade teatavaid turustusnorme käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 1907/90 üksikasjalikud rakenduseeskirjad

39

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2002/2006, 21. detsember 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 795/2004, millega kehtestatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) sätestatud ühtse otsemaksete kava üksikasjalikud rakenduseeskirjad

47

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2003/2006, 21. detsember 2006, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad kalandus- ja vesiviljelustoodete ühise turukorralduse kulude rahastamiseks Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF)

49

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2004/2006, 22. detsember 2006, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2273/93, millega määratakse kindlaks teravilja sekkumiskeskused, ja kohandatakse kõnealust määrust seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega

54

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2005/2006, 22. detsember 2006, millega kehtestatakse Malaisiast ja Taiwanist pärit polüesterstaapelkiu impordi suhtes ajutine dumpinguvastane tollimaks

65

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2006/2006, 22. detsember 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 950/2006, et lisada Horvaatiast pärit suhkrutoodete iga-aastane tariifikvoot

95

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2007/2006, 22. detsember 2006, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1774/2002 teatavate selliste 3. kategooria materjalist saadud vahesaaduste importimise ja transiidi suhtes, mis on ette nähtud tehniliseks kasutamiseks meditsiiniseadmetes, in vitro diagnostikas ja laboratoorsetes reaktiivides, ning muudetakse kõnealust määrust ( 1 )

98

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2008/2006, 22 detsember 2006, milles sätestatakse Horvaatiast, Bosnia ja Hertsegoviinast, endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist ning Serbiast, Montenegrost ja Kosovost pärit baby-beef-toodete tariifikvootide üksikasjalikud rakenduseeskirjad 2007. aastal

105

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2009/2006, 27. detsember 2006, millega määratakse kindlaks piima ja piimatoodete eksporditoetused

117

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2010/2006, 27. detsember 2006, millega määratakse kindlaks teatavate piima- ja piimatootesektori toodete 2007. aasta esimesel poolel saadaolev kogus ühenduse avatud kvootide alusel üksnes impordilitsentsil põhinevalt

121

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu otsus, 21. detsember 2006, millega rakendatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) artikli 2 lõiget 3

123

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 22. detsember 2006, dimetenamiidi kandmata jätmise kohta nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse ja kõnealust toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tühistamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2006) 6895 all)  ( 1 )

125

 

*

Komisjoni otsus, 22. detsember 2006, fosalooni kandmata jätmise kohta nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse ja kõnealust toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tühistamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2006) 6897 all)  ( 1 )

127

 

 

Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

Nõukogu ühine seisukoht 2006/1011/ÜVJP, 21. detsember 2006, millega rakendatakse ühist seisukohta 2001/931/ÜVJP terrorismivastaste erimeetmete kohaldamise kohta

129

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top