EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:368:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 368, 23. detsember 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 368

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
23. detsember 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1969/2006, 19. detsember 2006, millega kehtestatakse kalandusaastaks 2007 soovitushinnad ja ühenduse tootjahinnad teatavatele kalandustoodetele kooskõlas määrusega (EÜ) nr 104/2000

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1970/2006, 22. detsember 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

6

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1971/2006, 22. detsember 2006, millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007

8

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1972/2006, 22. detsember 2006, millega määratakse teravilja ning nisu- ja rukkijahu ning nisu- ja rukkitangude eksporditoetused

11

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1973/2006, 22. detsember 2006, millega kehtestatakse teraviljatoetuse korrigeeriv summa

13

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1974/2006, 15. detsember 2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad

15

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1975/2006, 7. detsember 2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad kontrollimenetluse rakendamise ja maaelu arengu toetusmeetmete nõuetele vastavuse kohta

74

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1976/2006, 20. detsember 2006, millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 2204/2002, (EÜ) nr 70/2001 ja (EÜ) nr 68/2001 seoses nende kohaldamisaja pikendamisega ( 1 )

85

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1977/2006, 21. detsember 2006, millega kohandatakse määrust (EÜ) nr 1201/2006 (millega määratakse kindlaks ühenduse searümpade turuhinna arvutamisel kasutatavad kaalumiskoefitsiendid 2006/2007. turustusaastaks) seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega

87

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1978/2006, 22. detsember 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 448/2001 seoses tühistamismenetluste ja tühistatud summade taaskasutamise aruandlusega

89

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1979/2006, 22. detsember 2006, millega avatakse kolmandatest riikidest imporditavate konserveeritud seente tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

91

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1980/2006, 20. detsember 2006, millega sätestatakse üleminekumeetmed, et muuta Bulgaaria ühinemisest tulenevalt määrust (EÜ) 2076/2002 ning otsuseid 2001/245/EÜ, 2002/928/EÜ ja 2006/797/EÜ seoses teatavate direktiivi 91/414/EMÜ I lisas loetlemata toimeainete jätkuva kasutamisega ( 1 )

96

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1981/2006, 22. detsember 2006, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1829/2003 artikli 32 rakendamise üksikasjalike eeskirjade kohta seoses geneetiliselt muundatud organismide ühenduse referentlaboratooriumiga ( 1 )

99

 

*

Komisjoni direktiiv 2006/142/EÜ, 22. detsember 2006, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/13/EÜ IIIa lisa, mis sisaldab selliste koostisainete loetelu, mis tuleb igal juhul märkida toiduainete etiketile ( 1 )

110

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 19. mai 2004. aasta otsuse 2005/217/EÜ (Taani meetmete kohta TV2/Danmark i kasuks) parandus ( ELT L 85, 23.3.2006 )

112

 

 

 

*

Teade lugejatele

s3

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top